Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Wist-pokalen
Tävlings plats:
Ekbacken, Skepptuna.
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-05-13
Anmälan startdatum:
2023-03-16
Distrikt:
Upplands BF
Arrangör:
Skepptuna MK
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-05-14
Anmälan slutdatum:
2023-05-10
Max antal deltagare:
180
Funktionärer:
Tävlingsledare Niklas Björken 0705327948
Bitr Tävlingsledare Peter Karlsson 0707568874
RaceController Per Erik Åberg 0706580821
RaceController Åke Gustavsson 0730613987
Domare Urban Jonsson 0739785911
Teknisk Chef Jörgen Adolfsson 0704403508
Miljö /SäkerhetChef Anders Karlsson 0705683964
Administrativ Chef Robin Lundqvist0701473398
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Fredag 2023-05-12 16.00 Depån öppnar 17.00-19.30 Anmälan & Besiktning Lördag 2023-05-13 06.00 Depån öppnar 07.00-8.30 Anmälan och besiktning 09.00 Förarsammanträde vid klubbhuset 09.30 Funktionärsammanträde vid Startplattan 10.00 Första start Söndag 2023-05-14 06.00-07.30 viss Besiktning kan förekomma 08.00 Förarsammanträde vid klubbhuset 08.30 Funktionärssammanträde vid Startplattan 09.00 Första start
Tävlingens genomförande:
Samtliga klasser kör 5 kvalomgångar med placeringspoäng: 7-5-4-3-2-1 Kvalheaten körs i 3 varv och finalerna i 5 varv. Endast förare som blivit målflaggade erhåller poäng. Erhållen svartflagg = 0 poäng. Särskiljning;Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Vid Särskiljning så går 0p vid brutet heat före 0p vid svartflagg Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet Lördag: Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar Söndag: Samtliga klasser kör 2 kvalomgångar Finaler: Seniorer: A-B-C. Juniorer, dam och veteran: A-B vid minst 15 startande och C-final vid minst 24 startande. Runnerup tillämpas i finalerna. Alternativspår kommer användas Samtliga förare ska köra alternativspåret en gång per heat. Vid start får ej spårbyte ske före banmarkering Alkoholtest kommer att genomföras innan/under tävlingen Rödflaggat heat körs om direkt om nästa heat ej är på startplattan, annars efter det heatet. Så fort som möjligt. Tjuvstart körs om direkt
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
Startlista med heatindelning samt resultat kommer finnas på www.raceoffice.se, anslagstavlan vid garaget och senare www.skepptunamk.se
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Se G2 Förare ansvarar för sitt eget avfall. Medtages hem. Miljöstation finns ej att tillgå.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 300:- Junior licensierad förare 200:- Efteranmälningsavgift 200:- Juniorer tävlandes för Skepptuna MK kör gratis
Deltagande klasser:
Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Senior, Junior, Dam och Veteran. Vid få anmälda kan vissa klasser slås ihop.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Åtgärd vid tjuvstart:
1:a gången = ett extra varv i alternativspåret, 2:a gången av samma förare= uteslutning ur heatet/Finalen.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Speaker:
Nicke Eriksson
Tävlingsdepå:
Endast en servicebil får inträde till depån. Fordon längre än 8m föranmäls till Anders Karlsson 0705683964
Övrigt:
All parkering samt bilkörning inom området sker på eget ansvar. Gäller både servicebil och tävlingsbil i depån. Två mekaniker får fri entré om de kommer i samma servicebil som föraren. Hemmaförare anmäler minst en funktionär till Anders Karlsson anders@skepptunamk.se tel. 0705683964 . Senast anmälningstiden löpt ut. Hemmaförare med utebliven funktionär kan komma att gallras från tävlingen Har man för avsikt att dela bil, ange detta i anmälan och med vem. Anmäl er tillsammans samtidigt vid administrativa incheckningen.
Startbekäftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Förare som deltager vid prisutdelningen skall vara klädd i föraroverall. Prisutdelningen sker vid innerplan.
Informations Telefon:
Niklas Björken 0705327948 Peter Karlsson 0707568874
Avanmälan:
Avanmälan till tävling görs av föraren själv via sitt konto, Om återbud lämnas senare än 48h innan tävlingen börjar, äger arrangören rätt att ta ut en avgift på 500:-
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr 23
Junior Junior 6
Dam Dam 6
Vetaran Veteran 5