Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Ballingslövsracet
Tävlings plats:
Harabackens Motorstadion, 0761880722
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-05-13
Anmälan startdatum:
2023-03-13
Distrikt:
Södra BF
Arrangör:
Hästveda FRC
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-05-13
Anmälan slutdatum:
2023-05-07
Max antal deltagare:
120
Funktionärer:
Tävlingsledare Fabian Claëson0761880722
Bitr Tävlingsledare Hannah Svensson
Bitr Tävlingsledare Tommy Ask
RaceController Emil Riihelä
RaceController Robert Krondahl
Domare Magnus Bendroth
Teknisk Chef Marcus Claëson
Bitr Teknisk Chef Henrik Friberg
Säkerhetschef Jan Brodén
Miljöchef Tobias Nordlund
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Depån öppnar kl.15 på fredagen. Administrativ incheckning. Fredag 18.00-20.00. Lördag 7.00-8.30. Besiktning på startplattan. Fredag 18.00-20.00. Lördag 7.00-9.00. Förarsammanträde bakom startplattan, vid klubbstugan kl. 9.30. Första start ca 10.00. Prisutdelning sker bakom huvudposteringen efter att anbudstiden gått ut (15 min efter att seniorernas A-final gått i mål).
Tävlingens genomförande:
Samtliga kör 3 kvalomgångar. A-final körs i respektive klass, B-final körs om det är minst 15 anmälda vid anmälningstidens utgång, C-final körs om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång, D-final körs om det är minst 45 anmälda vid anmälningstidens utgång. Kvalen 4 varv, finaler 6 varv. Runner-up tillämpas. Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och därefter lottning. För att erhålla poäng i heatet skall arrangörens eventuellt tillhandahållna reklam sitta på bilen vid varje start. Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. Alternativspåret är det vänstra spåret i kurvan närmst startplattan (gamla slingan). Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte Depåchef beslutar annat. Rödflaggat heat körs om snarast, vid tjuvstart omstart direkt.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan och via www.raceoffice.se, dock är det anslagen tid på anslagstavlan som gäller vid ev. protest.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Se G6.1 Allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid incheckningen. Presenning ska vara minst 180g/m2
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet utan slirskydd.
Avgifter:
Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-.
Minst antal startande:
40
Startordning:
Junior, Dam, Senior.
Startuppställning:
6-5-4-3-2-1, lottas i startfållorna, står startspår i heatindelningen så gäller inte det.
Åtgärd vid tjuvstart:
Omstart, den som tjuvstartar 1 gång får straffet att INTE köra alternativspåret NÅGON gång i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar 2 gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Säkerhet:
I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA GULFLAGG. Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån (Gäller ej efter A-final Sen). Kom ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst 6kg) vid sin depåplats.
Mekaniker:
Är man mekaniker ska man vara på plats innan kl.9.
Delad bil:
Anges på anmälan med vem man delar bil med.
Fordon över 6m:
Anges på anmälan. Servicefordon över 8 m ska ha minst 2 st. tävlingsbilar parkerade hos sig.
Hemmaförare:
Ange gärna en funktionär med namn och telefonnummer på anmälan.
Faktafunktionärer:
Anges i PM
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Övrigt:
Släp parkeras på angiven plats, ej på publikparkering. Reservparkering på Sågbacken, se bifogad karta i startbekräftelsen. Husvagn får ersätta servicefordon i depån. OBS! Strömförsörjning finns ej att tillgå.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Deltagarna i Seniorernas A-final skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo ut på startrakan och stanna före speakertornet för prisutdelning.
Informations Telefon:
Fabian Claëson, 0761880722. Företrädesvis via sms.
Anmälan Telefon:
Raceoffice.se
Avanmälan:
Avanmälan ska göras på Raceoffice.se. Efter anmälningstidens utgång via anmalan@hfrc.se, senast 11/5 kl. 07.00.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 6
Dam Dam 2
Junior Junior 1