Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Vara MKs 100 års race. Delade klasser
Tävlingsdatum:
2023-04-23
Arrangör:
Vara MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2023-02-24
Sista anmälningsdag:
2023-04-16
Tävlings plats:
Lidköpings Motorsport Arena
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Christer Johansson 070-333 23 32
RaceController Bo Johansson 070-719 12 10
Säkerhetschef Peter Berlin 070-838 78 22
Teknisk Chef Patrik Andersson 076-046 65 28
Miljöchef Gustav Krantz 076-100 50 68
Domare Joakim Hallengren 073-150 76 17
Tidsplan:
Tidsplan fredag 21/4: Depån öppnar: kl. 15:00 Anmälan: kl. 16:00-20:00 Besiktning: kl. 17:00-20:00 Tidsplan lördag 22/4: Anmälan: kl. 07:00-09:00 Besiktning: kl. 07:00-09:00 Förarsammanträde: kl. 09:30 Första start: kl. 10:00 Tidsplan söndag 23/4: Förarsammanträde: kl. 08:30 Första start: kl. 09:00
Resultatlistan anslås:
På Raceoffice.se och på anslagstavlan
Tävlingens genomförande:
Alla klasser kör minst 5 kvalomgångar, poäng delas ut efter passerande av målflagga 7,5,4,3,2,1. Vid lika poäng till final räknas omgång 5,4,3,2,1 om lika sker lottning av tävlingsledningen. Kvalheat körs i 3 varv och finaler i 5 varv. Antal kvalomgångar totalt, per dag och klass meddelas på förarsammanträdet. Klasser: Senior FWD, Senior RWD, Dam och Junior. Finaler: Runner-up tillämpas mellan alla finaler. Seniorer FWD: kör A- och B-final (C vid 50 startande och D vid 70 startande. Till den lägsta finalen är 2 förare direktkvalificerade. De 12 därefter bäst placerade gör upp i 2 Sista Chansen heat där 1:an och 2:an tar varsin plats i den lägsta finalen. Seniorer RWD: kör A- och B-final (C vid 50 startande och D vid 70 startande. Till den lägsta finalen är 2 förare direktkvalificerade. De 12 därefter bäst placerade gör upp i 2 Sista Chansen heat där 1:an och 2:an tar varsin plats i den lägsta finalen. Damer och Juniorer: kör A-final, (B-final vid minst 19 startande.) Vid 25 startande eller fler körs det även Sista Chansen heat i dessa klasser. Till B-finalen är då 2 förare direktkvalificerade. De 12 därefter bäst placerade gör upp i 2 Sista Chansen heat där 1:an och 2:an tar varsin plats i B- finalen.( Om det skulle bli oväntat många anmälda i någon av dessa klasser så kan vi komma att öka på antalet finaler ytterligare.) Hur många finaler det blir i de olika klasserna meddelas på förarsammanträdet. Tjuvstart: Vid första tjuvstart 1 poängs avdrag och vid andra av samma person uteslutning ur heat För de bilar som bryter under dag 1 och så önskar går dessa på bud på lördag kväll. Om man vill ta med sig bilen från tävlingsområdet efter man besiktat den (fredag eller lördag) måste man lämna in vagnboken och få bågen märkt.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
150
Miljö:
Se G 6.1 och Bulletin 2 om tät presenning: Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2 .
Däckbegränsning:
Enlig folkracereglementet
Avgifter:
Senior och Dam 300 kr, Junior 200 kr. Vid sen avanmälan (48 tim) 500kr
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Förare skall vara iklädd knäppt föraroverall vid prisutdelningen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 16/4 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startordning: :
Anges på förarsammanträdet.
Startuppställning::
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Speaker::
Totto Höök
Depå::
Vi kommer att använda oss av två olika depåer. Depå 1 (den vanliga) kommer att fyllas först. Depå 2 (vid gokarten) fylls på efter det. Där kommer vi även placera de stora fordonen (över 8 meter). Följ de instruktioner ni får på väg in på området så kommer allt flyta på vid avlastningen. Det är först gången vi kommer använda två depåer och vår nya väg mellan depåerna. På vägen får inte bilar eller människor befinna sig under pågående heat. Funktionärer kommer att finnas vid vägen som reglerar detta. Så ha överseende om det kan uppstå lite barnsjukdomar under denna första tävling. Max en servicebil per tävlingsbil.
Hemmaförare::
Skall ange minst en funktionär med kontaktuppgifter och deltaga på någon av arbetsdagarna innan tävlingen. I och med att klubben fyller 100 år i år så vill vi att så många som möjligt av Vara MKs förare målar sina bilar i klubbens färger. Färgsponsor finns = gratis färg. Mer info om detta finns på Facebook.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Informations Telefon:
Robert Hagrydh 070-874 54 80, Christer Johansson 070-333 23 32
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior FWD FWD Herr,Dam,Veteran 54
Senior RWD RWD Herr,Dam,Veteran 24
Dam Dam 25
Junior Junior 16