Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
AprilRacet
Tävlings plats:
Strängnäs Motorstadio
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-04-08
Anmälan startdatum:
2023-02-17
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Arrangör:
Strängnäs AMS
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-04-08
Anmälan slutdatum:
2023-03-31
Max antal deltagare:
120
Funktionärer:
Tävlingsledare Tony Larsson073-350 35 52
RaceController Anders Larsson
Domare Thomas Avelin
Teknisk Chef Tobias Hiltunen
Säkerhetschef Kenneth Johansson
Miljöchef Kenneth Johansson
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Anmälan sker i klubbstugan Lördag : 6:30-8:30 Besiktning på lördagen 06:45-9:00 på startplattan Förarmöte 9:15 på startplattan Funktionärsmöte vid speakertornet 9:30 Första start 10:00
Tävlingens genomförande:
Delad klass bakhjulsdrivet och framhjulsdrivet i seniorer. Inte delat bak och framhjulsdrivet i resterande klasser. Tävlingen kommer köras i 3st kval omgångar samt finaler. Runer-up tillämpas i finalerna. Altenativspår kommer tillämpas. Alla ska köra alternativet 1 gång under varje heat samt finaler. Seniorer delat fram och bakhjulsdrivet. Dam/vet junior Antal finaler i respektive klass meddelas i PM1 Kvalen omgångarna körs i 3 varv, finaler i 5 varv. OM NI INTE KAN KOMMA FRAM DIREKT TILL FINAL SÅ SKICKA FRAM ÄN MEKANIKER ELLER ETT OMBUD SOM FÅR VÄLJA SPÅR, OM DETTA INTE SKER SÅ SKER LOTTNINGEN MED FUNKTIONÄR SOM ÄR UTSED AV TÄVLINGSLEDNINGEN. Dam/veteran ingår i seniorklassen vid mindre än 12 startande vid anmälans utgång. 7 poäng till vinnaren, 5 till tvåan, 4 till trean o s v. Vid lika poäng, räknas bästa poäng i senast körda heat o s v. Vid lika resultat hela vägen, sker lottning vid speakertornet. Vid rödflagg åk direkt till startplattan åk ej till serviceplatsen, Den som orsakat rödflagg får ej vara med vid omstart, rödflaggad final körs om direkt.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
www.raceoffice.se och löpande på anslagstavlan
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Enl. G 6.1, godkänd presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. Brandsläckare skall finnas synlig på depåplats vid varje tävlingsbil
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 300:- Junior licensierad förare 200:- Sen avanmälan 500:-
Startordning:
Kommer att meddelas PM beror på hur det ser ut med delade bilar
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Tjuvstart:
Kval Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda. Andra tjuvstarten i samma heat och förare, uteslutning ur detta heat. Final Första tjuvstarten 2x alternativspår. Andra tjuvstarten i samma final av förare, uteslutning ur finalen
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Speaker:
Mauno Näätänen
Faktafunktionärer:
Startchefen dömer tjuvstart. Tävlingsledaren delegerar till person att döma alternativspåret. Tävlingssekreterare dömer målgång. Meddelas i PM samt förarmötet.
Deladebilar:
Uppge namn och klass på den ni delar bil med, Vid gallring kommer ofullständig anmälan gallras bort först.
Sjukdom:
Vid minsta symtom av sjukdom så stanna hemma
Hemmaförare:
Alla hemmaförare stannar kvar efter förarsammanträdet för att få uppgifter som ska göras vid tävlingens slut.
Anmälan:
Vid stort antal anmälda kan anmälan komma att stänga tidigare än den 31/3 men möjligheten att ställa sig i kö på reservlista kommer finnas.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Förare som deltar i prisutdelning som sker i direkt anslutning till tävling skall vara iklädd i ren och väl knäppt föraroverall.
Informations Telefon:
Tony Larsson 073-3503552 eller Filip Edstein 070-6269182
Avanmälan:
Endast SMS till 070-291 02 92 (Ange Tävling, startnr och tävlingsklass)
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Fwd FWD Herr,Dam,Veteran 26
Rwd RWD Herr,Dam,Veteran 6
Dam/Veteran Dam,Veteran 20
Junior Junior 12