Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Lagtävlingen
Tävlingsdatum:
2024-07-13 -> 2024-07-14
Arrangör:
Borlänge MK
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-06-10
Sista anmälningsdag:
2024-07-07
Tävlings plats:
Borlänge Motorstadion, Norr Amsberg, 10 km N Borlänge mot Leksand, skyltat "Motorstadion".
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Urban Jonsson 073-978 59 11
Bitr Tävlingsledare Åke Holmberg 073-501 64 90
Domare Thomas Avelin 070-600 37 24
Teknisk Chef Anders Karnberger 070-520 54 40
RaceController Håkan Persson
RaceController Peter Ahlin
Säkerhetschef Lars Tholander
Miljöchef Björn Aspman
Administrativ Chef Brittmarie Jonsson
Tidsplan:
Fredag 240712: 15.00 Depå öppnar 17.00-21.00 Administrativ incheckning samt besiktning på startplattan Lördag 240713: 07.00-09.00 Administrativ incheckning samt besiktning på startplattan 09.30 Förarsammanträde på startplattan 10.00 Första start Söndag 240714: 08.30 Förarsammanträde vid sekretariatet 09.00 Första start Obs! Vid besiktningen skall du som förare vara klädd i tävlingsoverallen, övrig personlig utrustning skall medföras.
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, samt live på www.raceoffice.se.
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges under Lördagen möjlighet att köra 3 st kvalheat á 3 varv på långa folkracebanan. Under Söndagen genomförs 2 st kvalomgångar á 3 varv på ordinarie folkracebana (korta), därefter finaler på samma bana. Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna. Poängberäkning Lördag: 7,5,4,3,2,1. Poängberäkning Söndag: 10,7,5,4,3,2. Seniorer: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande samt D-final vid minst 30 startande. Juniorer: A-B finaler vid minst 14 startande, C-final vid minst 22 startande. Särskiljning: 1. Högsta heatpoäng oavsett omgång 2. Omgång 1,2,3,4,5 3. Minst antal observationsflagga 4. Därefter lottning Lagtävling: Seniorer 5 förare/lag, Juniorer 3 förare/lag, där de 4 resp. 2 bästa förarnas kval- plus finalpoäng i laget sammanräknas. Poängberäkning i finalerna enligt slutresultatet: 1:a= 12p, 2:a= 11p, 3:a = 10p, 4:a = 9,5p, därefter fallande skala (0,5p) ned till 21:a plats = 1p (Sista plats i D-final). OBS! Endast föranmälda lag, dessa skall ovillkorligen anges i samband med anmälan eller senast vid anmälningstidens utgång via epost till info@borlangemk.se Lagen ska vara kompletta vid denna tidpunkt! Anbudsförfarande erbjuds för under Lördagen brutna tävlingsbilar fram till 30 minuter efter avslutande av Lördagens sista heat. Om bilen ska vara med i anbudsförfarande måste detta anmälas till tävlingsledningen senast 15 minuter efter Lördagens sista kvalheat. Se nedan! Däckrensning tillåts inte! Tävlingsbilen får ej lämna depån under nattuppehållet!
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Deltagare i föranmälda lag ges företräde.
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Juniorer Seniorer
Startuppställning:
Upp till 6 bilar i bredd, av resultatprogrammet lottade startspår i kvalomgångarna. I finaler väljer den med högst ranking startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se samt anslagstavlan. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma. Lottat heatindelning där tävlande i samma lag ej möter varandra i möjligaste mån.
Miljö:
Enligt G2 och FR reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Icke brännbart/miljöfarligt avfall tar du som tävlande med dig från tävlingsplatsen. Tomgångskörning i depån max 1 min. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas som skall rymma/absorbera minst 10 liter.
Tjuvstart:
Tjuvstart = 1 p avdrag i heatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Fritt enligt folkracereglementet, FR-T 3
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 50 anmälda.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspris till finalisterna, samt till de främsta lagen. Prisutdelning vid sekretariatet.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 7/7 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat. Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt. I enlighet med NNBFs policy samt folkraceutskottets rekommendation. Alkotest kan förekomma.
Vid besiktningen:
I samband med besiktningen skall du som förare vara klädd i tävlingsoverall, samt medföra övrig tävlingsutrustning.
Depå:
Vid anmälan anger om du kommer med ett servicefordon längre än 8 meter. Endast ett servicefordon och tävlingsbil tillåtna i depån. Camping med husvagn etc sker på närliggande område. Ingen el finns tillgänglig för camping. Samtliga Elverk på området skall vara avstängda från kl. 23.00 till kl. 06.00
Alternativspår:
Används EJ
Hemmaförare:
OBS!!! Hemmaförare SKALL på anmälningsblanketten ange minst 1 person (Namn + tel.nummer) som på något sätt skall hjälpa till under tävlingsdagarna. Denne skall anmäla sig vid klubbstugan kl 09.00 Lördag samt 08.00 Söndag.
Anbud:
Anbuds lappen kan köpas kontant eller med swish av Borlänge MK på plats. Återköp av Anbudslappar kan ske fram till Lördagens sista heats målgång, respektive Söndagens sista heats målgång. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det. Om ni bryter tävlingen på lördagen och vill att er bil ska gå på anbud den dagen måste ni anmäla det till sekretariatet inom 15 min från det att sista heatet för dagen har anslagits. 16 min efter Lördagens sista heats målgång kommer en lista att anslås på anslagstavlan och Raceoffice.se på vilka bilar som går på bud på Lördagen och efter det gäller vanlig anbudstid (15 min).
Informations Telefon:
Urban 073-978 59 11
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Obs! Vid besiktningen skall du som förare vara klädd i tävlingsoverallen, övrig personlig utrustning skall medföras.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 96
Junior Junior 25