Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hinsbo Schakt-racet
Tävlingsdatum:
2024-07-06
Arrangör:
Ludvika MS
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-06-01
Sista anmälningsdag:
2024-06-30
Tävlings plats:
Dynamiten
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Linda Lindblom Hedberg 070-585 73 60
Bitr Tävlingsledare Linda Sakofall 073-922 58 95
Domare Christer Carlsson 070-544 75 97
Teknisk Chef Bo Söderberg 070-354 68 95
RaceController Robert Ledin 070-308 86 58
Säkerhetschef Mats Graaf 070-558 38 36
Miljöchef Mika Koukkari
Administrativ Chef Linn Brissman 073-846 64 89
Faktafunktionärer: TBA
Tidsplan:
Anmälan kl. 07.00-09.00 Sker i serveringen Besiktning kl. 07.15-09.00 Sker på startplattan Förarsammanträde kl. 09.15 Sker på startplattan Första start kl. 10.00 Lunchpaus efter omgång 2 Prisutdelning efter anbudstidens utgång
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Juniorträning Junior Dam/Veteran Senior Alla förare kvalar 3 kvalomgångar A-final i alla klasser. B-final vid över 18 startande i klassen. C-final vid över 24 startande i klassen. Antal finaler fastställs efter anmälans utgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas. Alternativspår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final. 2 minuters regeln tillämpas, om ni blir sena så skicka fram nån att meddela detta. Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv. Vid Rödflagg åk direkt till startplattan, ej via service platsen. Den som orsakat rödflaggan får ej vara med vid omstart. Rödflaggat heat körs om snarast möjlig, rödflaggad final körs om direkt.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Meddelas i PM.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Vid första tjuvstarten 2x alternativspår, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat/final.
Däckbegränsning:
I enlighet med FR-T 3.2 (ej dubb)
Avgifter:
Juniorträning: gratis. Junior: 250 kr Senior, dam o veteran: 400 kr.
Avlysning:
Vid fall av force majeure eller under 50 anmälda förare äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa eller flytta tävlingen till ett nytt datum.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Priser:
Hederspriser till alla finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 30/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Vatten:
Vatten finns i depån, dock inte drickbart.
Hemmaförare:
Varje deltagande hemmaförare ska ha godkända arbetspass. Niklas Blidberg instruerar och godkänner passen. Dessutom ska de ha två namngivna funktionärer på anmälan.
Anbud:
Anbud sker på anvisade plats i serveringsbyggnaden. Genomförande och avgift enligt 2024 års reglemente. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det
Juniorträning:
För er gäller giltigt utbildningsintyg och en löst prova bilsportlicens för Ludvika MS träning.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Informations Telefon:
Niklas Blidberg 076-835 61 09
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 34
Dam/Veteran Dam,Veteran 10
Junior Junior 13
Träningsjunior Junior 0 / 6