Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Marsracet
Tävlings plats:
Västerås MS Malma 11 Västerås
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-03-18
Anmälan startdatum:
2023-01-23
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Arrangör:
Västerås MS
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-03-18
Anmälan slutdatum:
2023-03-05
Max antal deltagare:
120
Funktionärer:
Tävlingsledare Niklas Fransson070-661 63 64
Bitr Tävlingsledare Christian Eklund070-408 41 70
Domare Erik Wahlqvist
RaceController Anders Larsson
Teknisk Chef Tobias Hiltunen
Säkerhetschef Tommy Malmberg
Miljöchef Bert Svanberg
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Administrativ incheckning: fredag 17/3 kl. 18-20 samt lördag 18/3 kl. 6.00-8.15 ute vid ingången till depån Besiktning: fredag 17/3 kl. 18-20 samt lördag 18/3 kl. 6.00-8.30 vid asfaltsplan till vänster om depån Förarsammanträde: Pappersform som fås i anmälan Första start: kl. 9.00
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv, förlottade med startspår Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna, Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Seniorer: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. Juniorer och Dam/Veteran: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid minst 24 startande. Rödflagg/Omstart –FR 7.6 Omstart ska ske omgående. Endast heat som redan står uppställt på startuppställningsplatsen får köras före. Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören anvisad plats. – längst bak på startplattan 2 minutersklockan startar när föregående heats start går. Alternativspår kommer att användas Tjuvstart – 1:a gången = 2 varv i alternativspår, 2:a tjuvstart av samma förare = uteslutning Tracksa ljus kommer att användas runt banan Särskiljning: 1. Omgång 3,2,1 2. Därefter lottning Säkerhet: Rullad bil som blir stillastående = brutet heat. Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt. I enlighet med Folkrace utskottets rekommendation.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Resultatlistan anslås:
Startlista med heatindelning samt resultat kommer att finnas tillgängligt på www.raceoffice.se, samt anslås på den officiella anslagstavlan vid speakertornet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
G 6.1
Däckbegränsning:
Enligt folkrace reglemente, FR-T 3.2
Avgifter:
Senior/Dam/Veteran: 300:-. Junior: 200:-. OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-. Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska en WO avgift erläggas med 500 SEK
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Priser:
Hederspris till finalisterna. Prisutdelning vid sekretariatet.
Informations Telefon:
Jocke Larsson 0730510789
Avanmälan:
Via sms till Jocke Larsson 0730510789
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 58
Dam/Veteran Dam,Veteran 28
Junior Junior 30