Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
MidsommarRullet
Tävlingsdatum:
2024-06-23
Arrangör:
SMK Arboga
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2024-05-20
Sista anmälningsdag:
2024-06-14
Tävlings plats:
Kägleborgs Motorstadion, Fellingsbro
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Mats Myrberg 073-057 01 46
Domare Pernilla Hultman 070-337 33 76
Teknisk Chef Stefan Lundgren 070-774 81 13
RaceController Håkan Persson
Säkerhetschef Daniel Jansson
Miljöchef Per-Arne Lundgren
Administrativ Chef Per Åhlander
Tidsplan:
Lördag, Depån öppnar 16:00 Anmälan 17.00-20.00 Besiktning 17.00-20.00 Söndag, Anmälan 06.30-08.15 Besiktning 06.30-08.15 Förarsammanträde 08.30 Första start 09.00 Lunchpaus efter omgång 2 Prisutdelning efter anbudstidens utgång
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Alla kör tre (3) omgångar, Senior och Dam/Veteran kör A, B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 24 startande Junior kör A, B-final vid minst 14 startande och C-final vid minst 20 startande Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Spårbyte, Efter asfalten slutar (på startplattan) påkörd gul stolpe räknas som felaktigt spårbyte. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Meddelas i PM. Planerad startordning: Dam, Veteran, Junior, Rwd, Fwd. Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur denna omgång. Final Första tjuvstarten 2x alternativspår Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 14/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Dam, Veteran, Junior, Rwd, Fwd. Vid få anmälda så kan vissa klasser komma att slås samman!
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av SMK Arboga. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Hemmaförare:
Varje hemmaförare ska anmäla 2st funktionärer över 18år till Håkan Persson 076-801 26 65. Hemmaförare ska även vara behjälpliga vid besiktning och div arbetsuppgifter efter tävlingens slut. Kom i tid på morgonen!
Informations Telefon:
Håkan Persson 076-801 26 65
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Fwd Herr,Dam,Veteran 42
Rwd Herr,Dam,Veteran 29
Junior Junior 16
Dam Dam 21
Veteran Veteran 18