Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Vännäsdagarna-Racet
Tävlingsdatum:
2024-07-11 -> 2024-07-12
Arrangör:
Vännäs MK
Distrikt:
Övre norra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-16
Sista anmälningsdag:
2024-07-07
Tävlings plats:
Pengfors Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Erik Åström 070-603 85 34
Bitr Tävlingsledare Joakim Åström
Bitr Tävlingsledare Jonas Sundkvist
Domare Johan Haraldsson 072-205 81 06
Teknisk Chef Jan Carlson 070-380 10 65
Bitr Teknisk Chef Jörgen Ottosson
RaceController Fredrik Rönnbäck
Bitr. RaceController Leif Sjöström
Säkerhetschef Stefan Lindahl
Miljöchef TBA
Tidsplan:
Onsdag 10 juli 17.00 Depån öppnar 18.00-21:00 Besiktning öppen 18.00-21:00 Adm. incheckning öppen i klubbstugan Torsdag 11 Juli 06:00 Depån öppnar 07:00-08:30 Adm. incheckning öppen i klubbstugan 07:00-08:30 Besiktning öppen 09:00 Funktionärsmöte vid garaget 09:30 Förarmöte vid prispallen 10:00 Första start Fredag 12 Juli 08:00 Funktionärsmöte vid garaget 08:30 Förarmöte vid prispallen 09:00 Första start
Resultatlistan anslås:
Officiella dokument och resultatlistor anslås löpande på den officiella anslagstavlan och på Raceoffice.se.
Tävlingens genomförande:
Samtliga kör 6 st kvalomgångar. 4st torsdag, 2st fredag. Kvalheat 3 varv och finalheat 5 varv. Runner up i finaler tillämpas. Alternativspår skall köras 1 gång per heat i samtliga kvalomgångar och finaler. Poängberäkning: Kvalomgång 1, 2, 3, 4: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Kvalomgång 5, 6: 10, 7, 5, 3, 2, 1. A,B,C, D Final i senior A, B, C final i junior, veteran, damklassen, vid fler än 20. Särskiljning inför finaler: omg 6, 5, 4, 3, 2, 1. Därefter sker lottning av personal i sekretariatet. Rödflaggat heat körs om direkt. Vid Rullning är heatet avbrutet för rullat ekipage. Man tar sig ur bilen omgående och uppsöker sjukvårdspersonal direkt efter avslutat heat.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten att gallra fritt.
Planerat antal startande:
156
Startordning:
Beslutas när anmälan stängs, p.g.a. delade bilar.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår enligt heatlista. I finalerna väljer det ekipage med högst poäng spår först.
Heatindelning:
Enligt anslagen lista på raceoffice.se samt anslagstavla.
Miljö:
Mijökrav enl G2. Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter en tillsägelse, rätt att ta ut miljöavgift på 1000 sek för de förare/bilar som inte rättar sig efter dessa regler. Farligt avfall och rutor etc tas med hem, vid annat avfall används soptunnorna som finns uppställda i depåområdet. Tänk på att servicefordon (dragbilar & bussar) inte är försäkrade i depån.
Tjuvstart:
Vid tjuvstart skall Alternativspåret köras 2 gånger. Vid 2 tjuvstarter i samma heat av samma förare utesluts föraren från heatet.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 2.1.
Avgifter:
Juniorer: FRITT!, Övriga 400kr. Efteranmälningsavgift 250 kr. Avgiften betalas i samband adminstrativ incheckning på tävlingsplatsen. Gilltig licens skall uppvisas vid anmälan.
Avlysning:
Arrangören Vännäs MK kan tillsammans med domaren besluta om avlysning av tävlingar i händelse av för få anmälda eller force majeure.
Reklam:
Arrangören kommer att använda reklamplats på framdörrarnas övre del och vindrutans övre del. Enligt FR 1.2.1.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Vi kommer lotta ut en mycket potent nybyggd Volvo 240 på startnr efter att anbuden är avslutade. Andra fina priser kommer delas ut till finalister och lotttas ut på startnr.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 7/7 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade bilar:
Max en (1) förare från varje klass och max tre (3) förare per bil. Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Protest:
Eventuella protester utförs enligt SBF Gemensamma regler G 15.2. Protestavgift fyllda 18 år 4 000 SEK, under 18 år 2000 SEK.
Anbud:
Endast SBF:s anbudslapp tillämpas. Varje fysiskt närvarande person som har giltig folkracelicens samt legitimation, som ska visas, har rätt att lägga max ett bud på obegränsat antal tävlingsfordon vid ett och samma tillfälle. Varje anbud kostar 400 kr i expeditionsavgift. Går att köpa av Vännäs Mk med både swish och kontant. Vid ev. ägarbyte av bil tillämpas kontant betalning. Swish ENDAST om både säljare och köpare är överens om detta.
Säkerhet:
All eldning är förbjuden i depåområdet. Vid grillning inom området ska största säkerhet beaktas av respektive förare/team/familj för att inga olyckor ska hända. Brandsläckare skall vara framtagen och lättillgänglig. Vid svetsning och dylika heta arbeten skall egen brandsläckare, minst 6kg pulver, vara framtagen och lättillgänglig. Kravet är att alltid ha en 6 kg pulversläckare märkt på depåplatsen.
Övrigt:
Samtliga hemmaförare skall anmäla minst 1 st funktionär till Erik Åström på 070-6038534 samt vara behjälpliga med diverse arbetsuppgifter före och efter tävlingen. Motortystnad i depån kl. 22.00, gäller samtliga dagar. Fri entré till varje förare + max 3 mekaniker – entréband delas ut i anmälan vid ankomst. Extra band kan lösas för 50 kr. Stickprov för nykterhetskontroll kommer att genomföras.
Boende:
Vännäs Hotel och Camping. Bokas på hotelvannas.se eller 0935-109 30 Publikcamping på banan bokas på erik@vannasmk.se. OBS! Begränsande platser.
Bärgning:
Kommer ske med 4-hjuling eller traktor med gafflar.
Informations Telefon:
Erik Åström: 070-603 85 34
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

PM1: Tävlingsledningen har hittat en sponsor till damklassen, så startavgiften i damklassen ändras till 0kr. Fri startavgift i både junior- och damklassen! PM2: Tävlingsledningen har tillsammans med domaren beslutat att förlänga anmälningstiden till söndag 7/7 vid midnatt.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 37
Dam Dam 20
Junior Junior 14
Veteran Veteran 6
Träningsjunior Junior 2 / 4