Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Schaktmiljö Semestercupen 2024
Tävlingsdatum:
2024-07-10 -> 2024-07-13
Arrangör:
Hagfors MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-20
Sista anmälningsdag:
2024-07-01
Tävlings plats:
Niwa Banan, MK Ratten , Motorbanan, Östmarks MFF och Hagforsvallen, Hagfors MK
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Erika Svensson 070-300 43 19
Bitr Tävlingsledare Moa Andersson 070-214 91 88
Domare Bengt-Göran Bergin 070-496 41 35
Teknisk Chef Jimmy Olsson 070-276 20 16
RaceController Jörgen Svensson 070-681 16 24
Bitr. RaceController Joakim Hallengren 073-150 76 17
Säkerhetschef Per-Erik Åslund 070-543 43 19
Miljöchef Jimmy Persson 072-211 25 47
Förarkontakt Anna Bakken Andersson 070-604 10 91
Administrativ Chef Maria Lindh 070-687 96 62
Tidsplan:
Onsdag: Niwabanan, MK Ratten, Torsby Depån öppnar 14:00 Anmälan och besiktning 18:00 - 21:00 Torsdag: Anmälan och besiktning 07:00 - 08:00 Förarsammanträde 08:30 på startplattan Första start 09:00 Fredag: Motorbanan, Östmarks MFF, Östmark Besiktning 07:00 Förarsammanträde 07:30 på startplattan Första start 08:00 Lördag: Hagforsvallen, Hagfors MK, Hagfors Besiktning 08:00 Förarsammanträde 08:30 på startplattan Första start 09:00
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se, och på officiella anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Det är en arrangör till tävlingen, som körs på tre olika banor. Samtliga tävlande erbjuds köra fyra (4) förlottade kvalomgångar, under torsdag och fredag, alla räknas. På lördagen erbjuds samtliga förare köra två (2) förlottade kvalomgångar, alla räknas. Tre (3) varv i kvalomgångarna. Finalerna körs på lördagen, med fem (5) varv. Ljusstart ALTERNATIVSPÅR kommer användas i Östmark och Hagfors och detta skall köras en gång per kval/final av samtliga förare. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2p. Särskiljning efter resultat i omgång 10, 9, 8, 7 osv. Därefter sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Antal finaler beroende på antal startande i respektive klass. Runner up tillämpas. Rödflaggat heat körs om direkt efter det heat som redan står uppställt på startplattan. Däckrensning förbjudet. Anbud på lördagen. Bilar som bryter går på anbud samma dag. Väljer den tävlande att avstå tävlande på fredag, för att tex byta motor, är det okej att tävla vidare under lördagen. Den tävlande ska vara tydlig med detta till arrangören. Vid tävlingsdagens slut och ekipagen lämnar depåområdet, för förflyttning, får skruvning och byte av utrustning och material ske. Vid anbud är det köparens ansvar att bevisa vilken utrustning och material som använts under tävlingsdagarna och det är förarens ansvar att allt som är bytt tas med till nästa tävlingsdag. Se FR10.4. Det är inte tillåtet att byta bil efter att bilen gått under startens kommando. Vid första besiktningen lämnas vagnböckerna in till arrangören, återfås vid lördagens besiktning (om man inte bryter tidigare).
Gallring:
När max antal startande uppnåtts, upprättas reservlista. Köfunktionen i Raceoffice används.
Planerat antal startande:
131
Startordning:
Planerad startordning: Träningsjunior, Junior, Senior, Dam, Veteran Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Redy to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 5 bilar i bredd, lottade startspår i kvalomgångarna. Max 6 bilar i bredd i finaler, där väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning, även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten -1p av heatets inkörda. Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat. Final, Första tjuvstarten varning. Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt FR reglemente
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Träningsjunior GRATIS Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 75 startande
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar. Framrutans övre del skall hållas fri för arrangörens reklam.
Priser:
Heatsegerpriser. Hederspriser till samtliga finalister. Prisutdelning bakom sekretariatet där samtliga skall vara iklädda föraroverall. FINASTE NYBYGGE BELÖNAS MED 5000:- Lotteribil kommer att finnas med hela helgen. Lotter säljes i anslutning till denna och på Facebook. Dragning sker på lördagen vid prisutdelningen, om alla lotter är sålda.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 1/7 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och max två (2) förare per tävlingsfordon. Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Deltagare klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior, Träningsjunior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam, Veteran, Träningsjunior Vid få anmälda kan Dam och Veteran komma att slås samman.
Anbud Torsdag, Fredag:
För de som bryter under Torsdag eller Fredag kommer anbud att ske 30 minuter efter sista heatet på den dagen. Dessa bilar skall sedan flyttas ut från depåområdet.
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Hagfors MK. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Stora fordon hänvisas till särskild plats i depån. Endast tävlingsbil och en servicebil i depån, skriv i anmälan under "Övrig info" (+8 meter).
Mekaniker och entré:
Samtliga förare ska lämna in Mekanikeranmälan, annars nekas start. Armband delas ut vid anmälan till förare + två mekaniker. Övriga, från 15 år, betalar entré. ARMBANDEN SKALL BÄRAS HELA HELGEN.
Facebook:
Följ oss för senaste uppdateringar på Facebook. Schaktmiljö Semestercupen 2024
Grillkväll:
På Fredag kväll kommer en gemensam grillkväll med liveunderhållning att genomföras i Hagfors. Biljetter kommer att säljas under tävlingsdagarna. Meddela gärna intresse för grillkväll vid anmälan.
Övrigt:
Ingen ström finns att tillgå i depåerna. Släp skall parkeras på anvisad plats, EJ i depåerna.
Speaker:
Johan Holmudd
Informations Telefon:
Karin Åslund, 070-6270305
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Träningsjunior Junior 6 / 6
Junior Junior 25
Senior Herr,Dam,Veteran 76
Dam Dam 17
Veteran Veteran 20