Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Tyckecupen 2 Juniracet
Tävlingsdatum:
2024-06-15
Arrangör:
MK Ran
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-13
Sista anmälningsdag:
2024-06-10
Tävlings plats:
Tyckebanan mellan Askersund och Vretstorp.
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Susann Ramqvist 070- 537 46 55
Bitr Tävlingsledare Benny Rask 070-210 14 40
Domare Roger Fälth 072-379 20 01
Teknisk Chef Lars Buhr 070-644 03 17
RaceController Robert Ledin 070-308 86 58
Säkerhetschef Patrik Flink 072-732 80 04
Miljöchef Tony Sand 073-066 44 13
Tidsplan:
Fredag: Anmälan: 17:00-19:00 Besiktning: 17:00-19:00 Lördag: Anmälan: 6:30-8:00 Besiktning: 6:30-8:00 Förarsammanträde 08:30 Första start 09:00
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan och Raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör 3 förlottade kvalomgångar. Minst 18st anmälda i respektive klass körs B-final, vid fler än 24st kört C-final. Service mellan finalerna sker på anvisad plats och 5 minuters regeln tillämpas. Runner up kommer att tillämpas i samtliga klasser. Poängberäkning 7,5,4,3,2,1. Vid lika poäng till final räknas omgång 3,2,1 och därefter lottning. Tävlingen körs utan alternativ spår. Heaten omfattar 3 varv och finalerna körs i 5 varv. Rödflaggat heat körs om omgående. Endast det heat som redan står uppställt på startplattan får köras före. Ingen åker tillbaka till depån, utan man ställer upp sig direkt i framlottningen. 2 minuters regeln kommer att tillämpas under tävlingen. Träningsjuniorer erbjuds att köra 3 omgångar. Maxantal startande 6st!
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
130
Startordning:
Junior, dam och senior.
Startuppställning:
Max 6 i bredd, förlottade startspår. I finalerna väljer den med högst poäng först osv.
Heatindelning:
Heaten lottas löpande under dagen och anslås på raceoffice.se samt på anslagstavlan. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning för att få så fulla heat som möjligt, även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Se G:6.1. Allt miljöfarligt avfall du tar med dig till tävling tar du med dig hem! Uppsamlingskärl och presenning ska ligga under hela tävlingsbilen samt en 6kg brandsläckare ska finnas väl synlig.
Tjuvstart:
Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet. Tänk på att köra över hela pinnen innan du backar tillbaka!
Däckbegränsning:
Enligt reglementet, dubbfritt.
Avgifter:
Senior och Dam: 400 kr Juniorer: 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Pokaler delas ut till samtliga förare som kört final. Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelning. Prisutdelningen för Tyckecupen kommer att delas ut i samband med sista deltävlingen.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 10/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Hemmaförare:
Samtliga hemmaförare ska namnge minst en funktionär som är över 18år vid anmälan till tävlingen för att få starta.
Mekaniker:
Ska vara på plats innan 08:00.
Delad bil:
Ni som delar bil skriv in det i anmälan så lottar vi in er med så många heat emellan som möjligt. Max 1 förare från varje klass och max 2 förare per tävlingsbil.
Anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish på anvisad plats. Kontant betalning av bilen, endast swish betalning om båda parter är överens om det. Giltig legitimation och folkracelicens skall visas upp när anbudet ropas upp.
Övrigt:
En servicebil per tävlingsbil. Stora bussar, husvagnar och husbilar ska stå på anvisad plats. Minst antal startande 70 st.
Informations Telefon:
Klara Nylin 0705293614, endast SMS.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 24
Dam Dam 8
Junior Junior 9
Träningsjuniorer Junior 1 / 6