Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Kvällstävlingen Varbergs MK
Tävlingsdatum:
2024-06-28
Arrangör:
Varbergs MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-13
Sista anmälningsdag:
2024-06-23
Tävlings plats:
Annebergsbanan, Varbergs motorklubb, Kroksbergsvägen 1A, 432 92 Varberg, 073-619 21 41
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Christer Johansson 0703332332
Domare Roger Fälth 0723792001
Teknisk Chef Mattias Reinholdsson 0706066788
RaceController Bo Johansson 0707191210
Bitr. RaceController Lars Davidsson 0705512108
Säkerhetschef Josefine Möller 0736192141
Miljöchef Harry Möller 0707320035
Tidsplan:
Anmälan i speakertornet kl.14:00-16:00 Besiktning på folkracebanans innerplan kl.14:00-16:00 Förarsammanträde på startplattan kl.16:15 Eventuellt förarpresentation för publiken efter förarmötet, beroende på hur gott om tid vi har. Första start kl.17:00.
Resultatlistan anslås:
Visas på bildskärm i miljöstationen i övre depån, efter kört heat, samt löpande på Raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Alla klasser kör minst tre omgångar. Exakt antal omgångar totalt per klass meddelas på förarsammanträdet. Antal finaler och om runner-up tillämpas meddelas på tävlingsdagen. 3,5 varv körs i kvalomgångarna och 5,5 varv körs i finalerna. Dam-/veteranklassen ingår i seniorklassen vid färre än 12 startande, vid anmälans slut. Alternativspår: skall köras minst 1 gång/heat och final. Den förare som kommer från alternativspåret skall lämna företräde till förare på ordinarie spår. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Särskiljning inför finaler: Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) därefter sker lottning av personal i sekretariatet. Vid rödflagg ska omstart ske omgående, enligt FR 7.6. Endast heat som redan står uppställt på startuppställningsplatsen får köras före. Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Det rödflaggade heatet ska omedelbart köra till startplattan och där få fylla på eventuella vätskor, ingen får köra till depån.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
72
Startordning:
Meddelas på förarsammanträdet.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd
Heatindelning:
Heatindelning och startspår förlottas löpande i Raceoffice. Uppflyttning i heat samt ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt godkänd presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Vid tjuvstart ska alternativspåret köras en extra gång under heatet. Vid två tjuvstarter i samma heat, sker uteslutning ur omgången.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet
Avgifter:
Seniorer, damer och veteraner 400 kr Juniorer 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspris utdelas till ettan, tvåan och trean i A-finalerna för junior, dam/veteran och senior på innerplan framför publik direkt efter målgång. Prisutdelning för samtliga finalister sker innan anbudsförfarandet.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se. Den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 23/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbudstelefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anbud:
Endast anbudslappar köpta av Varbergs MK är giltiga. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är okej med det. Övrigt enligt FR 10.3 Anbud och FR 10.4 Anbudsgivning.
Delade bilar:
Skriv in i anmälan om du delar bil med någon annan och vem det är.
Camping:
Varmt välkomna att campa i MC-depån. Tillgång till duschar och toaletter finns i klubbstugan. Campingen är öppen från fredag 28/6 - lördag 29/6. Boka campingen genom att skicka ett mail till varbergsmkbil@gmail.com
Swish:
Swishnummer för anmälan, anbud, kiosker och inträde finns angivet på tävlingsområdet
Mekanikeranmälan:
Samtliga förare ska lämna in en mekanikeranmälan (oavsett om denne har mekaniker med sig eller kommer själv) i samband med anmälan
Faktafunktionärer:
Anslås under tävlingsdagen
Depå:
Stora fordon meddelas i anmälan under "Övrig info" (+6 meter) eller via mail till varbergsmkbil@gmail.com innan ankomst
Informations Telefon:
Stefan Danielsson 070-5595603, Josefine Möller 073-6192141
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 9
Dam/veteran Dam,Veteran 3
Junior Junior 2