Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Östersund 2-dagars
Tävlingsdatum:
2024-06-08 -> 2024-06-09
Arrangör:
Jämtlands MK
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Första anmälningsdag:
2024-05-12
Sista anmälningsdag:
2024-06-03
Tävlings plats:
Östersunds motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Stefan Sandström 070-646 43 78
Bitr Tävlingsledare Magdalena Jensén 076-115 69 76
Domare Mikael Magnusson 073-091 56 37
Teknisk Chef Håkan Grundahl 072-085 22 85
RaceController Dan Hoff 070-630 33 33
Bitr. RaceController Sofia Jensén 070-395 76 76
Säkerhetschef Anders Berglund 070-674 81 26
Miljöchef Pierre Perman 070-663 73 00
Tidsplan:
Fredag: Anmälan: 18.00-20.00 Besiktning: 18.00-20.15 Lördag: Anmälan: 07.00-08.30 Besiktning: 07.00-08.45 Förarsammanträde: 09.00 Första start FR: 10:15 Söndag: Förarsammanträde: 09.00 Första start FR: 10.30
Resultatlistan anslås:
Anslås på allmän anslagstavla vid anbudskiosken löpande och Raceoffice.se Slutresultat på LOTS, www.jmk.nu och www.Raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävling i 2 dagar. Samkör med Rallycross 2150 mittsverigecupen. 6-bilsheat med 6 kvalomgångar 4 lördag och 2+finaler på söndag. Samtliga omgångar räknas. Poängutdelning i heaten 7-5-4-3-2-1. Särskiljning vid lika poäng: Högst poäng i kvalomgång 6 därefter kvalomgång 5, 4, 3, 2 och 1. Därefter lottning. Lottning sker i resultatprogrammet. Runner up i final. Antal finaler beroende på antalet startande meddelas i PM Antal finaler beroende på antal startande i respektive klass, meddelas i PM Tävlingen genomförs med banans alternativspår som ska köras minst en gång per heat/final.
Gallring:
Tid då anmälan kom in.
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Se kommande PM
Startuppställning:
6-bilar i bredd. Startspår enligt heatlistor. Startspår i final väljs efter poängställning.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen.
Miljö:
Se G6.1. Vid uppställning i depå skall tät presenning under HELA bilen.
Tjuvstart:
Omstart. 2X Alternativ för den förare som orsakat tjuvstarten. Två tjuvstarter av samme förare medför uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Enligt FR-T 2.1 ej dubb.
Avgifter:
Seniorer, damer och veteraner 400SEK. Juniorer 100sek Betalas vid incheckning med kontant eller swish.
Avlysning:
Vid fall av fource major kan tävlingen komma att avlysas i samråd med domare.
Reklam:
Plats för arrangörsreklam kommer att utnyttjas enligt reglemente.
Priser:
Hederspriser för finalister. Förare som deltar i prisutdelning skall bära korrekt påtagen föraroverall.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Eventuellt PM kommer att finnas på jmk's hemsida.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 3/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Jämtlands MK. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är ok med det.
Depå:
Se Karta/skiss över området på JMK.NU/FOLKRACE. Depå öppnar 7/6 KL 12.00
Övrigt:
Alkoholtest kan komma att genomföras under lördag och söndag. Mer info i PM. Information om tävlingen kommer löpande på tävlingens sida på Facebook och JMK.nu/folkrace.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och max två (2) förare per tävlingsfordon.
Deltagare:
Seniorer, damer, juniorer och Veteraner (Blandas in bland seniorer vid mindre än 10 startande) med giltig folkracelicens från SBF.
Externa länkar:
Jämtland MK
Informations Telefon:
Henrik Eriksson, 070-237 61 83
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Herr Herr,Dam,Veteran 8
Dam Dam 3
Veteran (minst 10st) Veteran 0
Junior Junior 4