Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Nationaldagsracet
Tävlingsdatum:
2024-06-06
Arrangör:
Films MK
Distrikt:
Upplands BF
Första anmälningsdag:
2024-05-08
Sista anmälningsdag:
2024-05-29
Tävlings plats:
Bergbybanan
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Magnus Danielsson 070-754 02 70
Bitr Tävlingsledare Åsa Rollving
Domare Fredrik Bergsten 073-805 20 20
Teknisk Chef Gary Olsson 070-592 13 9
RaceController Anders Malmström
Bitr. RaceController Lina Zetterström
Säkerhetschef Ove Eklund
Miljöchef Rolf Trolin
Administrativ Chef Åsa Rollving
Tidsplan:
Torsdag 6/6 07,30 - 08,30 Anmälan 08,00-09,00 Besiktning 09,00 Funktionärsammanträde 09,30 Förarsammanträde vid klubbhus 10,00 Första start
Resultatlistan anslås:
Löpande på www.raceoffice.se samt på angiven anslagstavla
Tävlingens genomförande:
Tävlingsklasser Senior, Junior och Dam/Veteran. Dam/Veteran slåss ihop. Samtliga förare kör 3 kvalomgångar Runner-up tillämpas Tävlingen körs med alternativspår. Poängräkning 7,5,4,3,2,1. Särskiljning gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan så släpps detta först. Finaler: . Arrangören förbehåller sig rätten att anpassa antalet finaler mot antalet startande i respektive klass. 18st för A- final, 24,st för B-final och 36-st för C-final
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam/Veteran, Senior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Olja/vattenuppsamlare, presenning mm enl. folkracereglementet G 6.1. och tät presenning, samt en väl synlig 6 kg brandsläckare. Trasiga/förverkade bildelar, vätskor/oljor mm. tas med hem
Tjuvstart:
Tjuvstart bestraffas med ett extra alternativspår. Två tjuvstarter av samma innebär uteslutning ur heat.
Däckbegränsning:
Enligt reglementet.
Avgifter:
Senior, Veteran/Dam 400 kr. Juniorer 250 kr Betalas på tävlingsdagen! Efteranmälan/WO-Avgift 500 kr vid återbud senare än 48 tim före start!
Avlysning:
Vid fall av force-majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Pokal/Pris till samtliga finalister. Föraren vara iklädd knäppt overall vid prisutdelning
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 29/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anbud:
Anbudslappen köps kontant eller med swish av Films MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är överens om det. Giltig legitimation och folkracelicens skall uppvisas upp när anbudet lämnas.
Delade fordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Besiktning:
Utrustningen skall vara väl synlig.
Hemmaförare:
Hemmaförare skall anmäla minst en (1) funktionär till Åsa Rollving 0708653130 alt info@filmsmk.se senast två (2) dagar före tävling
Informations Telefon:
Åsa Rollving 070-865 31 30
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Delade fordon anges vid anmälan i ruta "Delar fordon med"
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 13
Dam/Veteran Dam,Veteran 2
Junior Junior 3