Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Edvallsracet 2024
Tävlingsdatum:
2024-06-28
Arrangör:
Umeå AK
Distrikt:
Övre norra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-08
Sista anmälningsdag:
2024-06-24
Tävlings plats:
Bussjöbanan, Umeå
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Peter Sandow 070 584 65 81
Domare Leif Sjöström 070 61 411 42
Teknisk Chef Lars Isaksson 070 676 29 20
RaceController Fredrik Rönnbäck
Säkerhetschef Roger Andersson
Miljöchef Anton Mattsson
Administrativ Chef Anna Öbrand
Tidsplan:
Måndag 24 juni 24,00 Anmälan stänger online Torsdag 27 Juni 15.00 – 18.00 Adm.incheckning Torsdag 27 Juni 18.00 – 20.00 Besiktning Fredag 28 15.00 – 17.00 Adm. incheckning 16.00 – 17.15 Besiktning 17 30 Förarsammanträde Kan ev. ersättas med PM 18 00 Första start Tidsplan kan komma att justeras beroende på antalet anmälda.
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på officiell anslagstavla samt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga startande kör 3 st. kvalomgångar om 3 varv. 6 bil/heat. Alla kvalomgångar räknas till finaler. Finaler (5varv): Herrar: A,B,C Dam/Junior/Supersenior. A, B-final om 15 st. eller fler startande. Runner-up kommer att tillämpas i B och C- finaler. En från B och C respektive går vidare till högre final. Alternativspår kommer att tillämpas: En gång per heat (dock max 1 ggr per heat) Rullning: Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil Poängberäkning: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p. Särskiljning: Placering i heat 1, 2, 3 därefter lottning i datorn. Rödflaggat heat: Omstart av rödflaggat heat SKALL ske direkt efter det att heat har flaggats av. Ingen reparation av fordonet är tillåtet Bilbyten: Bilbyten kan ske endast i Junior efter Tekniker godkänt bytet. Tävlingen är öppen för alla med giltig licens i folkrace 2024. Senior/juniorlicens Herrar: max 57 Damer: Ingen begränsning Junior: Ingen begränsning Supersenior: Ingen begränsning (veteran). Vid 5st. eller mindre anmälda kommer dessa anmälda lottas in i resp. klass. OBS! Total antal startande är begränsat till 70 st.
Gallring:
Efter anmälningsdatum.
Planerat antal startande:
70
Startordning:
Juniorer, Dam, Superseniorer, Senior.
Startuppställning:
6 bils heat.
Heatindelning:
Enligt anslagen heatlista på anslagstavlan samt raceoffice.se
Miljö:
Enligt G6 All försäljning i depå förbjuden. Tillstånd inhämtas hos arrangören. Ingen el kan tillhandahållas
Tjuvstart:
Direkt omstart, tjuvstartande ekipage tilldöms 2x alternativspår. Andra gången samma förare tjuvstartar i samma heat, utesluts denna. Samman metod i kval och finaler.
Däckbegränsning:
ENLIGT FR REGLEMENTET
Avgifter:
Senior, dam samt supersenior 400kr Juniorer Fri startavgift DE 30 FÖRSTA SOM ANMÄLER SIG ERHÅLLER FRI STARTAVGIFT
Avlysning:
Umeå AK äger rätt att i samråd med domaren helt eller delvis avlysa tävlingen om ej erforderligt antal förare anmält sig vid anmälningstidens utgång.
Reklam:
Arrangören kommer att anbringa reklam på samtliga tävlingsbilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 24/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Besiktning:
Personlig utrustning skall uppvisas. (balaklava, hjälm, overall, skor, handskar, krage
Anbud:
Anbudslappar finns att köpa på plats under tävlingen, kan köpas med swish eller kontanter. Endast SBF:s anbudslapp tillämpas. Varje fysiskt närvarande person som har giltig folkracelicens samt legitimation, som ska visas, har rätt att lägga ett bud på obegränsat antal tävlingsfordon vid ett och samma tillfälle. Varje anbud kostar 400 kr i expeditionsavgift. Vid ev. ägarbyte av bil tillämpas kontant betalning. Swish ENDAST om både säljare och köpare är överens om detta.
Delad bil :
Max en (1) förare från varje klass och max (2) förare per bil.
Informations Telefon:
Anders Forsberg - 076-117 17 58
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Junior Junior 1
Dam Dam,Veteran 3
Senior Herr,Dam,Veteran 15 / 57
Superseniorer Veteran 3