Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Svenskt Mästerskap i Crosskart Delt. 2
Tävlingsdatum:
2024-07-18
Arrangör:
Robertsfors MS
Distrikt:
Övre norra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-06
Sista anmälningsdag:
2024-07-07
Tävlings plats:
Gumboda Motorstadion
Tävlingsform:
CrossKart
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Fredrik Rönnbäck 070-2067393
Bitr Tävlingsledare Marina Burman
Domar Ordförande Leif Rönnlund 072-7294923
Domare Mats-Ove Bergström 070-2127576
Teknisk Chef Peder Andersson 073-0336515
Bitr Teknisk Chef Jan Erlandsson
RaceController Mikael Lundström
Säkerhetschef Ingemar Larsson
Miljöchef Peter Jonsson
Förarkontakt Johan Gradin 070-3260405
Administrativ Chef Gunnar Svahn
SBF:s Observatör Håkan Persson
SBF:s Teknisk kontrollant Leif Larsson
Faktafunktionärer:
Hastighet Peter Ahlin
Tidsplan:
Onsdag: Depån öppnar 12:00 Administrativ incheckning 17:00-20:00 Besiktning öppen 17:00-20:00 Torsdag: Administrativ incheckning 07:00-07:30 Besiktning öppen 07:00-07:30 OBS, enbart enl. ök med tävlingsledning! Förarsammanträde 07:45 Träning 1x3 varv, klassvis 08:30 Organisationsmöte 08:45 Första start 11:00 Prisutdelning efter protesttidens utgång, med föraroverall på. Avslutande organisationsmöte efter Prisutdelning.
Resultatlistan anslås:
Resultatlista anslås digitalt på raceoffice.se och på anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024. Torsdag: Träning 1x3 varv Kval 1, 2, 3 och finaler Alternativspår ska köras 1 gång (ej mini) Mini kör en avkortad banslinga 3 varv samt 4 omgångar ej final. Övriga klasser kör 4 varv i kval och 6 varv i final.
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Mini, Klass 1, Xtreme junior, Klass 2, Klass 3, 650cc, 50+ och Xtreme
Startuppställning:
På tre led Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Heatindelning:
Lottning sker Torsdag morgon och anslås på raceoffice.se samt anslagstavlan.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Däckbegränsning:
Enhetsdäck Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Avgifter:
Mini: 400 Kr Xtreme junior, Klass1, Klass2: 900 Kr Klass3, 650cc, 50+, Xtreme: 1500 Kr Efteranmälningsavgift +1000 Kr Anmälan betalas på plats. Betalsystem anmälan och protester: Kontanter eller Swish
Avlysning:
Arrangör, i samråd med SBF:s crosskartutskott, kan besluta om att avlysa tävling vid force majeure, eller vid för få anmälda deltagare för att mästerskapsstatus ska uppnås. Efter samråd med SBF:s crosskartutskott kan tävling som arrangör tvingats avlysa ersättas med tävling på samma datum med annan arrangör. Om arrangör avlyser tävling skall, om möjligt, samtliga anmälda deltagare underrättas minst 1 dygn innan den administrativa incheckningen öppnar.
Reklam:
Enligt reglemente för Crosskart SM 2024. Förbundsreklam kommer att förekomma och är obligatoriskt. Förbundsreklamen går ej att friköpas från och ska sättas karros, 1 på vänstersida och 1 på högersida väl synligt. Dekaler fås i besiktningen
Priser:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2024.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt Crosskart reglemente
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med svensk eller nordisk licens gällande crosskart. Samtliga förare som anmält sig före anmälningstidens utgång bereds plats till start. Varje team får ha 3 st mekaniker med.
Parkeringsdepå:
Depå yta per team enligt regelverk. Storlek på fordon anges i rutan "Övrigt" i anmälan Vid större fordon (bussar över 15 meter) kontakta Janne på 070-1906758 via sms.
El:
El finns inte att tillgå.
Informations Telefon:
Kersti Erlandsson, 070-6357451

Viktig info:

ALL cykel och moped-åkning inom tävlingsområdet är förbjuden enligt tävlingsregler. Depåtystnad skall råda från 23:00
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Mini Mini 1
Xtreme Junior Xtreme Junior 1
Klass 1 Klass 1 7
Klass 2 Klass 2 4
Klass 3 Klass 3 3
650 cc 650 cc 3
50+ 50+ 4
Xtreme Xtreme 0