Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Midnattsolcupen 2
Tävlingsdatum:
2024-06-22
Arrangör:
Åsele MS
Distrikt:
Övre norra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-04
Sista anmälningsdag:
2024-06-16
Tävlings plats:
Sibirien Raceway, Övre lövliden Vilhelmina
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Björn Eriksson 073-803 66 90
Bitr Tävlingsledare Peder Sundqvist
Domare Mats-Ove Bergström 070-212 75 76
Teknisk Chef Greger Jonsson 070-681 84 56
RaceController Fredrik Rönnbäck 070-206 73 93
Säkerhetschef Joakim Sandqvist 070-342 63 50
Miljöchef Anna Karppinen 070-603 76 61
Tidsplan:
Lördag besiktning kl. 08.00-09.00 OBS! för bilar som ej ingår i cupen Administrativ incheckning/anmälan kl. 08.00-08.30 Förarsammanträde 09.30 (kan ev. ersättas av PM) Första start 10.00
Resultatlistan anslås:
Anslås på den officiella anslagstavlan vid sekretariatet.
Tävlingens genomförande:
Midnattsolcupen är en minicup av ett unikt slag. Man kan om man önskar, anmäla sig till cupen, köra midsommarafton i Åsele och midsommardagen i Vilhelmina. Vill man delta i cupen deltar man med samma bil båda dagarna, bilen går inte på anbud i Åsele utan först efter dag 2 i Vilhelmina. Om man avanmäler sig dag 1 går bilen på anbud samma dag, avanmälan måste ske innan finalernas start annars måste man ställa upp bilen i Vilhelmina för anbud dag 2. Vagnbok för deltagare i cupen återhämtas på morgonen i sekretariatet vid anmälan i Vilhelmina, ingen ny besiktning av bil sker. Om man kör med två olika bilar räknas man inte in i cupen och man kan även anmäla sig till bara en av tävlingarna om man så önskar. Då räknas inga poäng i cupen och bilen går på bud tävlingsdagen. I båda tävlingarna gäller: samtliga förare kör tre kvalheat om tre varv De elva bästa juniorerna kvalificerar sig till B-respektive A-final De sexton bästa herrarna kvalificerar sig till C-, B- respektive A-final De elva bästa damerna kvalificerar sig till B- respektive A-final Vid färre än sexton anmälda damer/juniorer kommer endast A-final att köras Vid färre än sex veteraner lottas dessa förare in bland klassen dam alt. herr beroende på kön, Runner up i C och B-final. Alla finaler körs fem varv.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Junior, Veteran, Dam, Senior
Startuppställning:
Startspår i kvalheaten är för lottade, startordning efter startlista, i finalen väljs spår efter den totala poängen från kvalheaten.
Heatindelning:
Heaten är för lottande
Miljö:
SE G6.1 Tänk på att servicefordon (bussar) inte är försäkrade i depån, och vid platsbrist kan komma att förvisas ut ur depån av säkerhets- och/eller utrymmesskäl
Tjuvstart:
Kval/finaler: Direkt omstart. två tjuvstarter av samma förare= uteslutning
Däckbegränsning:
Enligt Folkracereglementet 2024
Avgifter:
Juniorer och debutanter Gratis. Seniorer 400:- Deltagande i cupen 600:- Avgiften betalas vid anmälan, tävlingsdagen, ingen återbetalning vid avanmälan
Avlysning:
Vid fall av Force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Poängberäkning: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p Totalpoängen inplacerar i respektive final. Särskiljning: alla tre kvalheat räknas särskiljning sker enligt placering i heat 3,1,2 därefter särskiljs förare genom lottning, lottning sker av sekretariatet. Cuppoäng: de första sexton i varje klass får poäng, 20, 18, 16, 15, 14, 0sv. ned tom. 3 poäng Samtliga som deltar i båda tävlingarna får 5p. Vid samma slutpoäng i cupen gäller: den som har bäst placering finaldagen är vinnare i cupen. Hederspriser till samtliga finalister, prisutdelning efter finalernas slut. CUPPRISER: Hederspriser till de första tre placerade i cupen. Samt ett fint pris till vinnarna i cupen. Dag 2 i Vilhelmina kommer pris (bränslecheckar) att tilldelas den som rest längst ifrån, om det är flera långväga deltagare kommer priset att lottas ut. Ett hederspris kommer att tilldelas den som har flest anbud på bilen. Förare som deltar i cupen (dvs kör samma bil båda dagarna) deltar i ett bil lotteri. För mera information om lotteriet se Facebook Midnattsolcupen
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Straffavgift:
Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet efter en tillsägelse ta ut en avgift för förare som inte rättar sig efter de miljöregler som gäller för denna tävling
Rullningar:
Efter rullning är det inte tillåtet att fullfölja heatet Man tar sig ur bilen omgående och uppsöker sjukvårdspersonal
Cupbilar:
Inga bilar får lastats förrän prisutdelningen är genomförd
Alternativspår:
Arrangören kommer tillämpa Alternativspår, samtliga bilar skall i varje heat passera kontrollpunkt i Alternativspår en gång
Bärgning:
Bärgning kommer att ske med traktor/Gaffelbärning
Säkerhet:
All eldning/grillning är förbjuden under dagtid! Varje Tävlingsfordon skall vid ingången till sin depåplats en brandsläckare på minst 6kg, de skall vara synlig! Saknas Brandsläckare = straffavgift enligt FR-regler 2024
Antal startande i respektive klass:
Minimum 30 seniorer för att tävlingen ska köras
Speaker:
Mikael Hjelm
Övrigt:
Alkotest kommer att ske. Hemmaförare meddelar en funktionär senast 11/6.
Anbud:
Enligt FR- reglemente för 2024. Kontant betalning av bilen. Swish endast om båda parter är okej med det.
Antal förare per bil:
Max en (1) förare per tävlingsklass
Informations Telefon:
Olle Gavelin 070-230 05 66
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Juniorer Junior 13
Veteraner Veteran 1
Damer Dam 12
Seniorer Herr,Dam,Veteran 34