Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Juniracet
Tävlingsdatum:
2024-06-08
Arrangör:
SMK Trollhättan
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-04
Sista anmälningsdag:
2024-06-02
Tävlings plats:
Hedeängsbanan, Trollhättan
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Cathrine Eriksson 070-564 10 52
Domare Siv Carlsson 076-112 42 13
Teknisk Chef Jörgen van den Berg 070-457 50 50
RaceController Bo Johansson 070-719 12 10
Bitr. RaceController Christer Johansson 070-333 23 32
Säkerhetschef Dan Rhodin 073-504 93 74
Miljöchef Roger van den Berg 070-567 97 19
Tidsplan:
Anmälan i depån kl 07:30-09:00 Besiktning på startplattan kl 07:30-09:00 Förarsammanträde vid prispallen i depån kl 09:30 Första start kl 10:00
Resultatlistan anslås:
Heatresultat anslås på RaceOffice.se samt på anslagstavlan i depån löpande under tävlingen.
Tävlingens genomförande:
Tre klasser; Senior, Dam och Junior. Tävlingen genomförs i tre kvalomgångar med efterföljande finaler med runner-up. Kvalomgångarna körs tre varv och finalerna fem varv. Banan har ett alternativspår som ska köras en gång per heat, om man missar det bestraffas det med uteslutning i heatet. Poängberäkning: Heatseger 7 poäng sedan 5, 4, 3, 2 och 1. Särskiljning inför finaler bäst placering i omgång 3, 2 och 1 om det är lika efter det sker lottning av tävlingsledningen. Vid 15 startande i Junior- respektive Damklass körs A- och B-final. Vid 40 startande i senior körs A-, B-, och C-final Vid mindre än 6 anmälda Damer vid anmälningstidens utgång får damerna köra med seniorerna.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Meddelas tävlingsdagen
Startuppställning:
Upp till 6 bilar i bredd med ljusstart
Heatindelning:
Förlottas i Raceoffice
Miljö:
Samtliga tävlingsfordon ska ha presenning, uppsamlingskärl samt brandsläckare på depåplatsen, se bilsportens styrande dokument gemensamma regler G6 och officiella meddelanden bulletin 2.
Tjuvstart:
Vid tjuvstart utdelas varning. Vid två tjuvstarter i samma heat, uteslutning ur heat
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet. Däckrensning förbjuden överallt i enlighet med regelverket.
Avgifter:
Startavgift Senior och dam 400 kr Startavgift Junior 250 kr Efteranmälningsavgift 200kr Efteranmälan i mån av plats
Avlysning:
Vid fall av force majeure eller mindre än 50 anmälda äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävling
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Prisutdelning sker i depån efter anbudstidens utgång
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 2/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av SMK Trollhättan. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Informations Telefon:
Dan Rhodin, 073-5049374
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 9
Damer Dam 2
Junior Junior 3