Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
SuperCupen i Rallycross och Crosskart Xtrem Delt.5
Tävlingsdatum:
2024-06-09
Arrangör:
Strängnäs AMS
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-25
Sista anmälningsdag:
2024-05-26
Tävlings plats:
Strängnäs Motorstadion, Härad
Tävlingsform:
Rallycross
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Filip Edstein 070-626 91 82
Bitr Tävlingsledare Tony Larsson
Domar Ordförande Sune Sandberg 070-755 56 75
Domare Thomas Avelin
Teknisk Chef TBA
Teknisk Kontrollant Tobias Hiltunen
RaceController Niclas Nordström
Bitr. RaceController TBA
Säkerhetschef Bosse Eriksson
Miljöchef Sture Norlin
Förarkontakt TBA
Administrativ Chef Ann-Marie Bergström
Faktafunktionärer:
Start Lars-Erik Dahl
Mål Stefan Lundqvist
Ljudmätning TBA
Tidsplan:
Lördag, Depån öppnar 16:00 Administrativ Inchekning 17.00-20.00 Tävlings Besiktning 17.00-20.00 Söndag, Depån öppnar 06:00 Administrativ Inchekning 06.30-08.15 (Måste godkännas av tävlingsledningen) Tävlings Besiktning 06.30-08.15 (Måste godkännas av tävlingsledningen) Förarsammanträde 08.30 Träning 9:00 Första start 11.00 Lunchpaus efter omgång 1 Omgång 2 och 3 15min paus Finaler Prisutdelning 15 min efter sista finalen
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Enl Supercupens tävlingsregler 2024
Gallring:
Starttillstånd efter anmälningsdatum, först gäller. Arrangören äger rätten till fri gallring mellan klasserna. Juniorer inräknas ej in i begränsningen och gallras ej
Planerat antal startande:
100
Startordning:
CrossCar / Crosskart Extreme Junior CrossCar / Crosskart Extreme 2150 Junior RCH 2150 Supernationella Open 2 WD
Startuppställning:
Enl. Supercupens tävlingsregler 2024
Heatindelning:
Lottad första omgång, övriga efter resultat
Miljö:
Enl. G6
Avgifter:
1500 sek för samtliga klasser, junior klasser fri startavgift.
Avlysning:
Avlysning av tävlingen kan ske vid färre än 60 anmälda vid anmälnings tidens utgång.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Priser:
Priser till de sex bästa i varje klass.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Deltagare, klasser:
Innehavare med giltig nationell licens eller internationell Rally-Crosslicens samt utlänska deltagare från EU/EES land med motsvarande licens och starttillstånd från respektive lands ASN(Bilsportförbund). Tävlingarna är även öppen för deltagare med svensk, nordisk/NEZ Licens gällande crosskart. Tävlande från övriga länder ska uppvisa giltig licens och starttillstånd från respektive lands ASN. Vid färre än fem (5) anmälda vid anmälnings tidens utgång i någon klass, kan denna utgå. Beslut tas från fall till fall av respektive arrangör
Tidtagning:
Tidtagning sker med MyLaps transponder.
Depå:
Depå yta om max 98 m2, rektangulärt. Vid behov av större yta skall arrangören kontaktas senast två veckor före tävling för godkännande.
El:
Säljer El. 10 amp 250kr 1 dag 10 amp 400kr 2 dagar
Fri entré:
Förare och fyra (4) medföljande mekaniker.

Viktig info:

Cykel- och mopedåkning i depån är absolut förbjuden.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Open 2 WD Open 2WD 0
Supernationell RC - Supernationell 12
2150 RC - 2150 23
2150 junior RC - 2150 Junior 0
RCH RC - RCH 4
Xtreme/Crosscar RC - Xtreme 12
Xtreme/Crosscar Junior RC - Xtreme Junior 2