Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Räkracet, Söndag - JUNIOR, DAM, VETERAN 2024
Tävlingsdatum:
2024-07-05 -> 2024-07-07
Arrangör:
Sotenäs MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-19
Sista anmälningsdag:
2024-06-30
Tävlings plats:
Hogenäsbanan
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Christer Johansson 070-333 23 32
Domare Mats Myrberg 073-057 01 46
Teknisk Chef Stefan Erlandsson 070-999 57 96
Teknisk Chef Lennart Martinsson 073-417 21 03
RaceController Jörgen Svensson 070-681 16 24
RaceController Erika Svensson 070-300 43 19
Säkerhetschef Lars Andersson 073-043 99 87
Miljöchef Roger Hjälte 070-456 71 88
Tidsplan:
Fredag: Incheckning 18:00-19:30. (Alla klasser kan anmäla sig, besiktning endast för dem som kör lördag samt delad bil mellan lör-sön). Glöm ej att ta med alla förares kläder vid delad bil!! Söndag: Incheckning i sekretariat & Besiktning på startplattan 07:00-08:45. Förarsammanträde vid sekretariatet 09:30. Funktionärsmöte vid lilla kiosken i depån 09:30. Första start: 10:00. Finaler: ca 14:00 LÖRDAG - SENIORER. SÖNDAG - JUNIOR, DAM OCH VETERAN
Resultatlistan anslås:
Resultat anslås fortlöpande på anslagstavla i depån och på www.raceoffice.se Slutresultat publiceras på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör tre (3) omgångar. Antal finaler beror på antal startande. Runner-up tillämpas i finalerna. Kvalheat körs tre (3) varv, finaler körs fem (5) varv. Alla heat & finaler körs med alternativspår, förare skall köra alternativspåret minst en gång per heat/final annars blir man utesluten ur heatet/finalen. Förlottade heat och startspår i alla kvalomgångar. Vid minst 18 startande i Damklassen OCH minst 18 startande i Veteranklassen så kör Damer och Veteraner var för sig. Vid färre antal startande i någon av klasserna slås Dam/Veteran ihop. POÄNGBERÄKNING 1a - 7 p, 2a - 5 p, 3a-4p, etc. SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG: Placering i tredje heat, därefter i andra heat. Därefter sker lottning i programmet raceoffice. Rödflaggat heat körs om direkt eller direkt efter det heat som redan står uppställt på startplattan.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam, Veteran
Startuppställning:
Ljusstart med max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Vid lika poäng - sker lottning i programmet raceoffice.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Arrangören har rätt att flytta tävlande i heatindelningen för att optimera tävlingen.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. 6kg brandsläckare skall vara synligt placerad.
Tjuvstart:
Vid första tjuvstarten 2x alternativspår. Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare medför uteslutning ur detta heat/final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Dam & Veteran - 400kr. Junior - 250kr Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid sekretariatet. Förare som tar emot pris skall vara iklädd föraroverall.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 30/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
DELADE BILAR:
OBS! DELADE BILAR SKA ANGES I ANMÄLAN - VEM NI DELAR MED SAMT KLUBB OCH KLASS. Max en (1) förare från varje klass och Max tre (3) förare per tävlingsfordon.
ANBUD:
Anbudslappar kommer att säljas i kioskerna från omgång 1. Inlämning av anbudslappar görs i sekretariatet efter att sista finalen gått i mål alternativt lämnas anbudslappen i den låsta brevlådan som står vid nedre kiosken i depån (Riv isär lappen och lägg ifylld lappen med namnet på i brevlådan). Genomförande och avgift enligt 2024 års reglemente. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Depå - Kärrparkering:
Släpkärror parkeras vid företaget SH Schakt. Följ skyltning. Stora fordon meddelas i anmälan under "Övrig info". Stora fordon/Bussar hänvisas parkera direkt till vänster när man kör in i övre depån.
Informations Telefon:
Caroline Holmstig: 073-065 51 17
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Ingen el finns att tillgå. De bilar som endast kör söndag får tillträde till depån på lördag efter anbuden.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Junior Junior 34
Dam Dam 40
Veteran Veteran 21