Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Folkrace BDS-Racet deltävling 4 i Västkustcupen
Tävlingsdatum:
2024-06-15
Arrangör:
Fjärås MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-03
Sista anmälningsdag:
2024-06-08
Tävlings plats:
Förlandabanan, Ryadalsvägen 25 Fjärås 076-112 42 13
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Siv Carlsson 076-112 42 13
Domare Lars Davidsson 070- 551 21 08
Teknisk Chef Sonny Andersson 073- 651 39 43
RaceController Bo Johansson
RaceController Christer Johansson
Säkerhetschef Emelie Bergbom
Miljöchef Patrik Eriksson
Administrativ Chef Christina Bergendahl
Faktafunktionärer:
Start Magnus Sturesson
Mål Sven Börjesson
Joker/Alternativ Isabell Svärdeborg
Tidsplan:
Lördag 15/6 06:00 Depån öppnar 06:30-08:45 Anmälan 06.30-9.00 Besiktning Besiktning samt förarsammanträde sker på startplattan 09:30 Förar sammanträde 10:00 Första start
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan vid sekretariatet och slutresultat publiceras på klubbens hemsida. Resultat i cupen publiceras på Västkustcupens sida.
Tävlingens genomförande:
3 kvalomgångar körs á 3 varv samt finaler á 5 varv. Vid 15 eller fler startande i Junior och Damklassen körs A- och B-final. Vid 40 eller fler startande i Seniorklassen körs A-B-C-D-final. Runner up tillämpas i finalerna. Alternativspår tillämpas och detta skall köras minst 1 gång per heat i samtliga kvalomgångar och finaler. Poängberäkning 7,5,4,3,2,1. Vid särskiljning gäller resultat från omgång 3,2,1. Vid lika resultat sker lottning, berörda förare skall närvara vid lottningen. Lottning äger rum vid sekretariatet. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Senior, Dam, Junior
Startuppställning:
Ljusstart, med max 6 bilar i bredd. Startspår i finalen väljs efter poäng. Vid lika poäng lottas startspår av personal vid lottning.
Heatindelning:
Första omgång förlottad därefter sker lottning fortlöpande under dagen.
Miljö:
Se G 6.1
Tjuvstart:
Åtgärd vid tjuvstart: Förare som tjuvstartar ska åka alternativspår 2 gånger. Tjuvstartar samma förare i samma heat/final 2 gånger utesluts föraren ifrån heatet/finalen.
Däckbegränsning:
Enligt FR reglementet
Avgifter:
Träningsjunior: Gratis Senior & Dam: 400kr Junior: 250kr Efteranmälan +100 kr, avanmälan senare än 48 timmar innan första start debiteras full startavgift.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren att avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rättan att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser utdelas till samtliga finalister. Pristagare ska vara iförd stängd föraroverall.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 8/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Tränings juniorer 9 styck bjuds in:
Tränings juniorer: Kommer att få köra 4 omgångar med 3 varv per omgång.
Anmälan:
Elektronisk anmälan till: www.raceoffice.se För giltig anmälan ska den vara tillhanda senast lördag den 08-06-2024 kl. 24:00. DELADE BILAR: Glöm ej att meddela på anmälan om ni ska dela bil med någon och med VEM. Max en (1) förare från varje klass per bil
Incheckning:
Ifylld Mekaniker anmälan ska lämnas in. Legitimation och giltig licens skall kunna uppvisas på plats. Licens visas via pappersformat/bricka eller inloggad i SBF app. Startavgift betalas på plats kontant (gärna jämna pengar) eller via Swish.
Anbud:
Lastningsförbud t.om. 15 min efter att anbuden är offentliga. Det kommer att i sekretariatet finnas en lucka med försäljning av anbudslappar och en annan för inlämning av anbudslappar. Genomförande och avgift enligt FR-reglemente. Kontant betalning av bilen, Swish endast om bägge parter är överens om detta.
Depå:
VIKTIGT ATT ANGE VID ANMÄLAN. Om du kommer med buss, husbil, husvagn eller lastbil över 8 m längd då dessa hänvisas till speciell plats. Vid önskan om delad plats i depån krävs gemensam ankomst. Max en servicebil eller husvagn per startande i depån. OBS! Grillning sker under eget ansvar. Depåtystnad kl. 23.00 – 06.00
Ansvar:
Tävlingen anordnas i överenskommelse med Svenska bilsportförbundets tävlingsbestämmelser. Den som deltar i tävlingen gör detta på eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna och eventuella foton.
Övrigt:
OBS! Hemmaförare behöver hjälpa till med att få tag i funktionärer och förbinder sig att hjälpa till inför och efter tävlingen. Funktionär (lägsta ålder 15 år) anges med namn och telefon i samband med anmälan. Fri entré för förare och 2 mekaniker vid gemensam ankomst med tävlingsbilen. Välkomna till Förlandabanan! Fjärås MK:s tävlingsledning.
Externa länkar:
Fjärås Motorklubb Västkustcupen
Informations Telefon:
Siv Carlsson 076 - 112 42 13 eller Christina Bergendahl 070 – 550 92 80
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Vi bjuder in 9 träningsjuniorer Kolla delade bilar så att ni har samma startnummer som den ni delar bil med, vid eventuella ändringar, sms:a 070 -550 92 80.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 15
Dam Dam 4
Junior Junior 1
Träningsjunior Junior 0 / 9