Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Höga Kusten Racet 2-dagars
Tävlingsdatum:
2024-06-01 -> 2024-06-02
Arrangör:
Kramfors MSK
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-27
Sista anmälningsdag:
2024-05-27
Tävlings plats:
Sandvikenbanan Kramfors
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Lokal tävling
Funktionärer:
Tävlingsledare Håkan Strindlund 070-269 55 31
Domare Kurt Ehlin 070-603 68 06
Teknisk Chef Patrik Jonsson 070-592 86 92
RaceController Stig-Roland Bohman 073-065 01 58
Säkerhetschef Per-Olov Jonsson 070-336 17 16
Miljöchef Mathias Henriksson 070-340 31 12
Administrativ Chef Jenny Strindlund 073-087 62 09
Tidsplan:
Fredag 31/5 : Anmälan öppen 17:00-20:30. Besiktning öppen 17:00-20:00. Lördag 1/6 : Anmälan öppen 07:00-09:00. Besiktning öppen 07:00-09:15. Förarsammanträde 09:30. Första start 10:00. Söndag 2/6 : Första start 09:00.
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se samt fysiskt på anslagstavla vid kiosk.
Tävlingens genomförande:
Lördag 1/6 : 4 kvalomgångar. Söndag 2/6 : 2 kvalomgångar + finaler. Poängräkning Lördag 1/6 : 7,5,4,3,2,1. Poängräkning Söndag 2/6 : 10,7,5,4,3,2. Särskiljning, 6,5,4,3,2,1. Vid lika särskiljning sker lottning via dator. Alla 6 kval räknas. Finaler : Seniorer: A - B - C med runner-up (beroende på antal startande). Juniorer, Damer samt Veteran: Beroende på antal startande med runner-up. Alternativspår kommer att användas, som får användas max 1 gång per heat. Startspår är förlottade av dataprogrammet enligt heatlista. 14-åringar kör efter varje avslutad kvalomgång. Alkotest kan förekomma under tävlingen.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Juniorer, Veteraner, Damer, Seniorer. Dam- och veteranklass kan komma att slås samman vid för få anmälda i respektive klass.
Startuppställning:
Ljusstart med max 6 bilar i bredd enligt förlottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Vid lika poäng sker lottning i programmet raceoffice.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagarna och anslås på raceoffice samt på angiven anslagstavla. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Arrangören har rätt att flytta tävlande i heatindelningen för att optimera tävlingen.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1. 1st 6kg brandsläckare skall stå väl synlig.
Tjuvstart:
Kvalomgång/Finaler: Direkt omstart, vid 2st tjuvstarter av samma förare i samma heat innebär det uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Enligt FR reglementet, ej dubb eller annat slirskydd.
Avgifter:
14-åringar samt juniorer kör gratis. Damer, veteraner samt seniorer 400kr.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens utgång och sammanställning. Tävlande som tar emot pris skall vara iklädd föraroverall. Utlottning av däck på startnummer.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 27/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet.
Delade bilar:
Max en (1) förare från varje klass och max tre (3) förare per tävlingsfordon. Delade bilar skall meddela detta vid anmälan.
Anbud:
Anbudslappar kommer att säljas vid anmälan. Anbud på bilar som brutit efter första tävlingsdagen om så önskas av föraren. Lördag 1/6: Anbudslappar kommer säljas efter tredjekvalomgångensslut vid kiosk. Söndag 2/6: Anbudslappar kommer att säljas efter sista kvalomgångensslut vid anvisad anbudsbod. Efter sista kvalomgång tas anbud emot på anvisad anbudsbod.
Betalingsmetod vid anbudsförförande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swich av KMSK i samband med anmälan eller vid kiosk och anbudsbod enligt angivna tidsbestämmelser. Köpt anbudslapp återköps ej av KMSK! Kontant betalning av bilen, swich endast om båda parter är OK med det. Vid anbudsförfarandet ska giltig licens, betald för 2024, och legitimation uppvisas av köparen vid överlämning av vagnsbok från säljaren. Se SBFs förtydligande gällande anbud om du är osäker. Ingen förare lastar eller lämnar depån innan hela anbudsförfarandet är klart!
Camping och el:
Möjlighet för camping och el i depå under tävling finns. Anmälan: Håkan Strindlund, 0702695531. Kostnad för el, 300kr/per ekipage.
Kontaktuppgifter:
Vid övriga frågor kontakta angivna personer ovan eller mejla till kramfors.msk@hotmail.com .
Informations Telefon:
Håkan Strindlund, 0702965531.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

I samband med anmälan så skall giltig legitimation och licens uppvisas. Hundar skall vara kopplade. På plats under tävlingen så finns det möjlighet att köpa och lägga om däck i depån.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 17
Dam Dam 7
Veteran Veteran 1
Junior Junior 5