Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Tussilagoracet
Tävlingsdatum:
2024-05-25
Arrangör:
Föllinge MK
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-26
Sista anmälningsdag:
2024-05-21
Tävlings plats:
Föllinge motorbana
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Stefan Sandström 0706464378
Domare Kurt Ehlin 0706036806
Teknisk Chef Håkan Grundahl 0720852285
RaceController Ulf Jernström 0706985877
Säkerhetschef Stig Nesterud 0705351246
Miljöchef Lennart Dahlin 0703035030
Tidsplan:
Lördag Anmälan 07.00-09.00 Besiktning 07.00-09.00 Funktionärsmöte 09.00 Förarsammanträde 09.30 Första start 10.00 Lunchpaus efter omgång 3 i ca 1 timme Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid speakertornet
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se, och på officiella anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Alla erbjuds köra tre (3) omgångar, Lördag körs tre (3) omgångar Senior, Dam och Veteran kör A och B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 24 startande Junior kör A och B-final vid minst 14 startande och C-final vid minst 20 startande Antal finaler fastställs vid anmälans utgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativspår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning Lördag: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 5,4,3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv. Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. Däckrensning förbjudet.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Meddelas i PM. Planerad startordning: Junior, Senior, Dam, Veteran Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Redy to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning, även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Eget avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Första tjuvstart så flaggas heatet av och ni kör ner vid avkörningen från banan och tillbaka till startplattan. Heatet körs om efter nästkommande heat. Vid andra tjuvstart av samma förare, utesluts denne föraren ur heatet.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd.
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 200 Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 30 startande
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till alla finalister. Prisutdelning vid klubbstugan där samtliga finalister skall vara iklädda föraroverall. Betald startavgift till Jämtlandscupen 2024 till finast/snyggast byggda bil, 1 i varje klass
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 21/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delad bil :
Delad bil skall anmälas i raceoffice vida anmälan samt på anmälan under tävlingsdagen. Max en (1) förare per tävlingsklass
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam, Veteran. Vid få anmälda kan vissa klasser komma att slås samman.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Föllinge MK på plats i anbudskuren. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är ok med det.
Övrigt:
Det finns utedass. Trailer ställs på anvisad parkering. Det finns ingen el att tillgå. Finns vatten att tillgå i depån, dock ej för att drickas. Alkotest kan förekomma. För löpande information, se våran Facebook sida ”Föllinge motorklubb"
Informations Telefon:
Andreas Johansson 0703785988
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 20
Junior Junior 11
Dam Dam 8
Veteran Veteran 0