Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
SBF-Bilcross Cup Delt.2
Tävlingsdatum:
2024-06-06
Arrangör:
Gestrike RT
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-25
Sista anmälningsdag:
2024-05-30
Tävlings plats:
Kyrkberget
Tävlingsform:
BilCross
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Björn Lundberg 070-647 64 42
Bitr Tävlingsledare Robin Nilsson 070-281 33 67
Domare Marie Lundh 070-585 63 36
Teknisk Chef Tony Nordqvist
RaceController Robert Ledin
Bitr. RaceController Martin Hedberg
Säkerhetschef Leif Gilberg
Miljö /SäkerhetChef Mattias Åkerlind
Administrativ Chef Therese Löfgren
Tidsplan:
Depån öppnar onsdag 5/6 kl16:00 Administrativ incheckning 07:00-08:30 Besiktning 07:00-08:30 Fri träning max 3 varv 08:30-10:00 Förarsammanträde 10:30 Första start 11:00 Prisutdelning, Snarast efter Finalen
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges möjlighet att köra träning samt tre kvalheat på tid SBF-BilCross Cup körs med A, B och C-final Final RWD, Dam och Junior separat. Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. Alternativspår – Jokerlap ska köras MINST en gång i varje heat/final. De två bästa kvalresultaten räknas för inplacering i finalerna. Kvalheat körs i 3 varv. Finaler körs i 5 varv.
Gallring:
Enligt Mästerskapsregler. BilCross Cup 2024
Planerat antal startande:
80
Startuppställning:
Kval: 1 led med max 5 bilar i bredd Final: 3 led med max 2 bilar i varje led
Heatindelning:
Omgång 1 resultatbaserat efter träning, omgång 2 och 3 är resultatbaserade från föregående kvalomgång. Startlista med heatindelning samt resultat kommer att finnas på www.raceoffice.se
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Tjuvstart = 1 extra joker. Förarens andra tjuvstart i heatet/finalen medför uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Bredd Max 240mm, ej dubbdäck.
Avgifter:
Startavgift: 1200kr (1450kr inkl transponder) Startavgift betalas senast 2-dagar innan deltävlingen via https://nortic.se/ticket/event/56071 och kvitto på betalning visas upp i anmälan. I startavgiften ingår fri entré till 2st medföljande mekaniker, band kommer delas ut i anmälan
Reklam:
Arrangören, Promotorn och SBF förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspris till finalisterna.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 30/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt BilCross reglementet.
Anbud:
Priset på bilen är 26000 kr. Betalning av bil sker enligt överenskommelse med säljaren. Kontant betalning alltid godkänd. Anbudsavgiften är 700 kr per bud. Man får lägga fritt antal bud på fritt antal bilar.
Tidtagning:
Kommer ske med mylaps transponder, obligatorisk under träning, kval och finaler
Externa länkar:
Mästerskapsregler Facebookgrupp Startavgift Biljetter
Informations Telefon:
070-647 64 42
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior BC - Senior 33
RWD RWD BC - Senior 11
Junior BC - Senior 4
Dam BC - Senior 4