Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Vårracet 2024
Tävlingsdatum:
2024-05-25
Arrangör:
Likenäs MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-24
Sista anmälningsdag:
2024-05-19
Tävlings plats:
Femtåbanan, Ambjörby
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Tony Holmberg 072-744 00 69
Domare Mikael Carlsson 019-17 55 81
Teknisk Chef Niklas Broberg 072-559 33 46
RaceController Mats Myrberg
Säkerhetschef Malin Jonsson
Miljöchef Edgar Amén
Tidsplan:
Anmälan och besiktning 07:00-09:00 IFYLLD MEKANIKERANMÄLAN SKA LÄMNAS TILL ANMÄLAN Funktionärsmöte 09:00 (Vid anbudsstugan) Förarsammanträde 09:30 (På startplattan) Första start 10:00 VI VILL ATT TRÄNINGSJUNIORER STÅR KLARA I LOTTNINGSFÅLLAN FÖR NEDSLÄPP 09:50 Vi kör 2 omgångar, efter det ca 45 min matpaus, sedan tredje omgång och finaler. Om banpreparering behövs, kan det bli en kortare paus mellan första och andra omgång.
Resultatlistan anslås:
På officiell anslagstavla och på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävlingen körs med 3 kvalomgångar. Antal finaler beroende på antal startande i respektive klass. Runner up tillämpas. Alternativspår kommer användas och detta ska köras en gång per heat/final av samtliga förare. Ljusstart Kvalheat körs med 3 varv och finaler med 5 varv. RÖDFLAGGAT heat körs om direkt efter det heat som redan står uppställt på startplattan. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1p Särskiljning vid lika poäng med bästa placering i omgång 3, 2, 1. Därefter sker lottning.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Träningsjuniorer, juniorer, dam, veteran, senior. Startordningen kan innan tävlingens start komma att ändras för att underlätta vid delade bilar.
Startuppställning:
Kval körs med 5-bilsheat, i största möjliga mån. Finaler körs med 6-bilsheat. Startspår förlottas i raceoffice till kval och efter placering till final.
Heatindelning:
Förlottade kvalheat som anslås på officiell anslagstavla och på raceoffice.se
Miljö:
Enligt G6.1 Varje tävlande ska ha presenning och uppsamlingskärl under bilen samt ska en synlig 6 kg brandsläckare finnas vid varje tävlingsbil. Skräp, bildelar och annat lämnas vid miljöstationen som finns belägen i depån.
Tjuvstart:
Vid första tjuvstarten är bestraffningen 2 x alternativspår. Två tjuvstarter av samma förare i samma heat medför uteslutning ut heat.
Däckbegränsning:
Enligt gällande reglemente.
Avgifter:
Träningsjunior: Gratis Junior: 250:- Dam/Vet/Sen: 400:-
Avlysning:
Vid fall av "force majeure" äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Prisutdelning vid startplattan.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade bilar:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam, DAMER OCH VETERANER: Ni kör separata klasser om det är minst 12 startande i respektive klass, annars kör damer och veteraner gemensam klass. Vi bjuder även in TräningsJuniorer
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappar kan betalas med swish eller kontant. Lämnas vid anbudsstugan. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är okej med det.
Informations Telefon:
Emil Johansson 072-208 78 63 eller Tony Holmberg 072-744 00 69
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 38
Junior Junior 19
Dam Dam 11
Veteran Veteran 3
TräningsJunior Junior 4