Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Skaraborgscupen delt.3 - Flaggracet
Tävlingsdatum:
2024-06-06
Arrangör:
Tidaholms MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-29
Sista anmälningsdag:
2024-06-01
Tävlings plats:
Tidaholms Motorstadium
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Klas-Åke Fredén 076-677 21 62
Domare Lars Davidsson 070-551 21 08
Teknisk Chef Jesper Larsson 070-990 10 60
RaceController Erika Svensson
RaceController Jörgen Svensson
Säkerhetschef Jan Edlund
Miljöchef Peter Lundgren
Administrativ Chef Carina Tagesson
Tidsplan:
Anmälan 07:00 - 08:45 Besiktning: 07:00 - 09:00 Förarsammanträde: 09:30 vid startplattan Första start: 10:00
Resultatlistan anslås:
Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan samt på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Alla kör 3 kvalomgångar, Seniorerna: A-,B-,C-finaler, vid minst 48 startande körs även D-final Juniorer: A-final, vid minst 15 startande eller fler körs även B-final Damer: A-final, vid minst 15 startande eller fler körs även B-final Veteraner: A-final, vid minst 15 startande eller fler körs även B-final Alla finaler körs med runnerup Alternativ spår tillämpas inte! poängberäkning 7,5,4,3,2,1 Vid lika poäng efter 3 kvalomgångar, särskiljning omgång 3,2,1 därefter lottning. Kvalomgångarna kör 3 varv och finalerna kör 5 varv Rödflaggat heat körs om omgående. Endast det heat som redan står uppställt på startplattan får köras före. Ingen åker tillbaka till depån, utan man ställer upp sig direkt i framlottningen. 2 minuters regeln kommer att tillämpas under tävlingen.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
110
Startordning:
Startordning meddelas på tävlingsdagen
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Startmetod: Ljussignal
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Miljöfarligt avfall och sopor tas omhand av den tävlande. Det ska finnas presenning och oljeuppsamlare under varje tävlingsfordon samt minst en 6kg brandsläckare vid varje bil.
Tjuvstart:
Vid två tjuvstarter i samma heat av samma förare medför det uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Enligt FR reglementet
Avgifter:
Juniorer: Gratis Seniorer: 400kr Damer: 400kr Veteraner: 400kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Priser till alla finalister Poäng till Skaraborgscupen
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 1/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Hemmaförare:
Hemmaförare ska anmäla minst två funktionärer över 15 år samt stanna kvar efter tävling och plocka i ordning.
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam, Veteran Vid mindre än 6 anmälda i klasserna Dam och Veteran körs dessa ihop. Poäng till Skaraborgscupen räknas ändå separat.
Anbud:
Anbudslappar kan köpas kontant eller med swish på anvisad plats. Kontant betalning av bilen, endast swish-betalning om båda parter är överens om det. Giltig legitimation och folkracelicens ska visas upp när anbudet lämnas. Anbudslappar återköps ej.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Informations Telefon:
Jimmy Larsson 070-8912276
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Dam Dam 7
Senior Herr,Dam,Veteran 21
Junior Junior 5
Veteran Veteran 7