Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Mossgrufve Sprinten / Västsprinten 2024
Tävlingsdatum:
2024-05-26
Arrangör:
MK Kopparberg
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-22
Sista anmälningsdag:
2024-05-20
Tävlings plats:
Mosgrufvebanan 1,7 mil norr om Kopparberg mot Ludvika väg R50. Mossgrufvan (59°59'12.9"N 15°3'50.2"E).
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Robert Ledin 070-3088658
Bitr Tävlingsledare Anna Vilhelmsson 070-3451213
Domare Kjell Jonsson 070-5509052
Tidsplan:
-Anmälan 06.30-08.30. I sekretariatet -Besiktning 06.40-08.40. På startplattan -Förarmöte 09.00 på startplatta. -Första start 9.30 -Finaler ca 14.30 -Prisutdelning efter protesttidens utgång
Resultatlistan anslås:
-Fortlöpande på officiella anslagstavlan. Eftertävlingen på MKK.NU.
Tävlingens genomförande:
-Man startar en (1) och en (1) med ca 10 sekunders mellanrum. Om grupper på fyra (4) st bilar. -Tiden startas när man passerar startlinjen och avslutas när man passerar mållinjen. -Start och stopptid mäts med fotocell och en backupp manuell intervalltidtagning. -Samtliga tävlande kommer att få delta i ett (1) tränings/kvalvarv. -Tiden bestämmer startordning inför första heatomgången. -Efter varje heat sidas startfältet om beroende på vilken placering man har tävlingen. -Arrangören har rätt att fritt ändra i startordningen för att optimera tävlingen. -Tränings/kvalvarv körs ett (1) varv. Tid räknas i min:sec:tusendel (tex 1:15:523). -Heat körs i tre (3) varv. Tid räknas i min:sec:hundradel (tex 1:15:52). -Man kör tre (3) heatomgångar. Dom två (2) bästa tiderna från heatomgångarna räknas samman och ger en slut tid. -Vid lika tid räknas den tredje bästa tid om fortfarande lika räknas även tränings/kvalvarvtiden. -Det är inte tillåtet att köra på hinder som markerar banan eller ta annan väg än den som står i banlicensen. Tävlingsledaren kan tilldela tävlande tidstillägg. fem (5) sekunder / maxtid fem (5) min
Gallring:
-Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Reservlista kan förekomma
Planerat antal startande:
80
Startordning:
-I startnummerordning högst nr först (80.79.78 osv) -Detta gäller träning/tidskval. Därefter sidas startordning efter varje omgång. Best tid startar sist. -Arrangören har rätt att fritt ändra i startordningen för att optimera tävlingen.
Startuppställning:
-Max 4 bilar i bredd. Start sker med ca: 10 sek mellanrum.
Heatindelning:
-Se startordning
Miljö:
-Enligt G6.0 Hållbarhet och 2024 års FR-reglemente.
Tjuvstart:
-Tjuvstart tillämpas ej.
Däckbegränsning:
-Enligt reglementet, Dubbfritt
Avgifter:
-FR juniorträning: gratis. -FR junior: 250 kr -FR senior, dam, veteran 400 kr.
Avlysning:
-Vid fall av force majeure eller under 30 anmälda förare äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
-Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Priser:
-1 pris / 5 deltagare i klassen. -Max 6 priser / klass
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 20/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Vatten:
-Vi rekommenderar att man tar med sig eget vatten. -Eventuellt vatten på tävlingen är ej drickbart.
Antal som får dela:
-Ingen begränsning
Västsprinten 2024:
-tävlingen ingår i västsprinten 2024. Mer info västsprinten 2024 FB-sida.
Betalmetod vid anbudsförfarande Folkrace:
-Anbud sker på anvisade plats i serveringsbyggnaden. -Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det. -Övrigt enligt FR 10.3 Anbud o FR 10.4 Anbudsgivning
Informations Telefon:
070-308 86 58 endast SMS (Förnamn. Efternamn och fråga)
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Seniorer framhjulsdrift Herr,Dam 5
Seniorer bakhjulsdrift Herr,Dam 1
Juniorer Junior 3
Damer Dam 1
Veteraner Dam,Veteran 6
Träningsjuniorer Junior 0