Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Mossgrufve Racet
Tävlingsdatum:
2024-05-25
Arrangör:
MK Kopparberg
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-22
Sista anmälningsdag:
2024-05-20
Tävlings plats:
Mosgrufvebanan 1,7 mil norr om Kopparberg mot Ludvika väg R50. Mossgrufvan (59°59'12.9"N 15°3'50.2"E).
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Robert Ledin 070-3088658
Bitr Tävlingsledare Anna Vilhelmsson 070-3451213
Domare Kjell Jonsson 070-5509052
Teknisk Chef Rosa Ledin 070-6300102
RaceController Robert Ledin
Bitr. RaceController Michael Lundin
Säkerhetschef Henning Baeckström
Miljöchef Malin Mossberg
Tidsplan:
-Anmälan 06.30-08.30. I sekretariatet -Besiktning 06.40-08.40. På startplattan -Förarmöte 09.00 på startplatta. -Första start 9.30 -Finaler ca 14.30 -Prisutdelning efter protesttidens utgång
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på officiella anslagstavlan
Tävlingens genomförande:
-Alla kör tre (3) omgångar -A-final i alla klasser. B-final vid över 18 startande i klassen. C-final vid över 30 startande i klassen. -Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. -Vi tillämpar runner-upp i finalerna. -Vi tillämpar alternativspår i kvalen och finalerna. alternativspår skall köras minst 1 gång per heat/final -Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv -Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex omgång 3,2,1) Vid helt lika poäng sker lottning. -Kvalheat körs tre (2 1/2) varv Finaler körs om fem (4 1/2) varv. Juniorträning erbjuds körning under finalpasset. (2 1/2) varv.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Reservlista kan förekomma
Planerat antal startande:
80
Startordning:
Juniorträning, Dam/Veteran, Junior, Senior.
Startuppställning:
-Max 6 bilar i bredd, lottfållan lottar startspår. -I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Vid lika poäng sker lottning i lottfållan. -Startljus används. Startmetod visas på förarsammanträdet.
Heatindelning:
- Fortlöpande på officiella anslagstavlan. - Arrangören har rätt att flytta tävlande i lottfållan för att optimera tävlingen. - Arrangören har rätt att ändra startspår på Startplattan.
Miljö:
Enligt G6.0 Hållbarhet och 2024 års FR-reglemente.
Tjuvstart:
Vid första tjuvstarten 2x alternativspår, Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat/final.
Däckbegränsning:
Enligt reglementet, Dubbfritt
Avgifter:
-FR juniorträning: gratis. -FR junior: 250 kr -FR senior, dam o veteran: 400 kr.
Avlysning:
Vid fall av force majeure eller under 30 anmälda förare äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon
Priser:
Hederspriser till alla finalister
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 20/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Vatten:
Vi rekommenderar att man tar med sig eget vatten. Eventuellt vatten på tävlingen är ej drickbart.
Fr Juniorträning:
För er gäller giltigt utbildningsintyg och löst PR-licens för MK Kopparberg
Antal som får dela bil:
Max en förare från varje klass får dela på samma tävlingsfordon.
Betalmetod vid anbudsförfarande Folkrace:
Anbud sker på anvisade plats i Sekretariatet. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det. Övrigt enligt FR 10.3 Anbud o FR 10.4 Anbudsgivning
Informations Telefon:
070-308 86 58 endast SMS (Förnamn. Efternamn och fråga)
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam 4
Dam/Veteran Dam,Veteran 2
Junior Junior 1
Träningsjunior Junior 0