Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Dal-Eriksracet deltävling 2 Höga Kusten Cup
Tävlingsdatum:
2024-06-08
Arrangör:
Junsele MS
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-23
Sista anmälningsdag:
2024-06-03
Tävlings plats:
Dal-Eriksbanan, Bölen, Junsele
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Jan Barck 072-702 32 97
Domare Kurt Ehlin 070-603 68 06
Teknisk Chef Åke Isaksson 070-679 40 23
RaceController Stig-Roland Bohman 073-065 01 58
Säkerhetschef Ronny Johansson 070-234 10 66
Miljöchef Åke Åkerström 070-552 84 10
Administrativ Chef Susanne Åkerlund 070-235 09 53
Tidsplan:
Fredag Anmälan 18:00-20:00 Besiktning 18:00-20:00 Lördag Anmälan 07:00-08:30 Besiktning 07:00-08:30 Förarsammanträde 09:30 Första start 10:00
Resultatlistan anslås:
Officiella anslagstavlan vid Sek och www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävlingsutrustning tas för uppvisning vid besiktning, mekanikeranmälan ska lämnas in till sekretariatet senas då anmälan stänger. Samtliga kör 3 kvalomgångar. Finaler: Junior A-B, Dam A-B, Veteran A, Senior A-B-C. Runner up kommer att tillämpas i samtliga finaler. Alternativspåret körs en gång per heat samt en gång per final av samtliga förare. Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1 Särskiljning vid lika poäng: 3-2-1, vid lika särskiljning sker lottning via dator. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil, förare uppsöker sjukvård. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. Däckrensning förbjudet. Juniorträning körs först i varje kvalomgång samt före första finalen.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Junior, Veteran, Dam, Senior.
Startuppställning:
6 bilar på startplattan.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, samt på anslagstavlan vid sekretariat. Startspår är förlottade, sker av datorprogrammets slumpgenerator och anges på heatindelningen. I finaler väljer förarna startspår efter placering.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6.1. Samtliga avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad.
Tjuvstart:
Kval: Vid tjuvstart, omstart. Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur heatet. Final: Vid tjuvstart, omstart. Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur finalen.
Däckbegränsning:
Enligt FR reglementet. FR-T 2.1
Avgifter:
Startavgift: Dam, Senior och Veteran licenserad förare: 400:- Junior: gratis.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 3/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
JMS-FÖRARE:
Varje anmäld JMS-FÖRARE anmäler minst 2st funktionärer vid anmälan.
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Junsele Motorsällskap i anbudsluckan efter kl.11.00. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är ok med det. Vid anbudsförfarande ska giltig legitimation och licens uppvisas vid överlämning av vagnsbok. Inga förare lastar eller lämnar depån förens hela anbudsförfarandet är klart. Ingen förare lämnar depån förens protesttiden á 15min efter sista anbud är klart. Anbudslappen ska vara tydligt och noggrant ifyllt med fullständiga uppgifter. Se SBF:s förtydligande om anbud om du är osäker.
Delade bilar:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med". Max 1 förare från varje klass och max 4 förare per tävlingsfordon.
Träning för "juniorer":
Anmälan sker till junselems@live.com och ska innehålla namn, personnummer, klubb, telefonnummer, adress, bilmärke samt info om delad bil med någon annan tävlande, i så fall vilken.
Informations Telefon:
Jan Barck, 072-702 32 97
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

I samband med anmälan ska giltig legitimation och licens uppvisas.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Junior Junior 2
Dam Dam 0
Senior Herr,Dam,Veteran 10
Veteran Veteran 0