Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
TV-Racet
Tävlingsdatum:
2024-06-15
Arrangör:
Mora MK
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-24
Sista anmälningsdag:
2024-06-09
Tävlings plats:
Mora Motorstadion, Vinäs.
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Peter Ingel 073-081 35 34
Domare Urban Jonsson 073-978 59 11
Teknisk Chef Torbjörn Andersson 070-595 14 49
RaceController Martin Hedberg
Säkerhetschef Gustav Larsson
Miljöchef David Bergman
Tidsplan:
Administrativ incheckning: 07.00 - 08.45 Besiktning: 07.00 - 09.00 Förarsammanträde: 09.30 Första start: 10.00
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, samt live på www.raceoffice.se.
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges möjlighet att åka 4 st kvalheat á 3 varv. Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna. Tävlingen körs utan Alternativspår. Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Seniorer: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. Juniorer och Dam/Veteran: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid minst 24 startande. Särskiljning: 1. Högsta totalpoäng oavsett omgång. 2. Högsta enskilda poäng oavsett omgång. 3. Näst högsta poäng oavsett omgång. 4. Tredje högsta poäng oavsett omgång osv. 5. Högsta poäng i omgång 1,2,3 6. Vid lika i alla föregående sker lottning.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Träningsjuniorer, Juniorer, Damer/Veteraner, Seniorer. Lottade startspår av resultatprogrammet. I finalen väljer den med högst poäng startspår först osv.
Startuppställning:
6 bilar i bredd. Ljusstart med fotoceller.
Heatindelning:
Heatindelning och startspår förlottas i Raceoffice för samtliga kvalomgångar. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Enligt G2 och FR reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Icke brännbart/miljöfarligt avfall tar du som tävlande med dig från tävlingsplatsen. Tomgångskörning i depån max 1 min. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas som skall rymma/absorbera minst 10 liter.
Tjuvstart:
Vid tjuvstart i kvalheat: En poängs avdrag. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heat eller final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglemente.
Avgifter:
Juniorer: 250:- Seniorer: 400:- Träningsjunior: 0:- Betalas kontant eller swish. Telefonanmälan: +100:- WO-avgift enligt reglemente.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 9/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud :
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet.
Anbud:
Endast SBF:s anbudslapp tillämpas. Dessa betalas kontant eller med swish. Endast anbudslappar som tillhandahålls av Mora MK är giltiga vid anbud. Varje fysiskt närvarande person som har folkracelicens, som ska visas har rätt att lägga ett bud på obegränsat antal tävlingsfordon vid ett och samma tillfälle. Varje anbud kostar 400:- i expeditionsavgift. Vid ev. ägarbyte av bil tillämpas kontant betalning. Swish tillämpas ENDAST om både säljare och köpare överenskommes om detta.
Delad bil:
Max en (1) förare från varje klass
Informations Telefon:
Peter Ingel 073-081 35 34, Torbjörn Andersson 070-595 14 49
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Välkommen till en trevlig dag i Mora!
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 11
Junior Junior 2
Dam/Veteran Dam,Veteran 2
Träningsjunior Junior 0