Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hagaslätt 2-dagars
Tävlingsdatum:
2024-06-01 -> 2024-06-02
Arrangör:
Lessebo MK
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-19
Sista anmälningsdag:
2024-05-26
Tävlings plats:
Hagaslätts Motorbana
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Anders Johansson 070-671 36 44
Bitr Tävlingsledare Madelein Jakobsson
Domare Per-Erik Åberg 070-658 08 21
Teknisk Chef Lars Fransson 070-252 68 78
RaceController Stefan Argus
Bitr. RaceController Mikael Pettersson
Säkerhetschef Catrin Sundström
Miljöchef Gert Nyberg
Tidsplan:
Lördag Anmälan (i klubbstugans nedre del) 07:00 - 09:00 Besiktning (på startplattan) 07:00 - 09.15 Besiktning hemmaförare 06:30-07:00 Förarsammanträde (startplattan) 09.30 Första start 10.00 Söndag. Administrativ incheckning/avprickning i klubbstugan 07:30-08:30. Första start 09:00 Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid klubbstugan.
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se och på anslagstavlan i depån Slutresultat publiceras på vår hemsida veckan efter tävlingen www.lessebomk.se
Tävlingens genomförande:
Alla erbjuds köra fem (5) omgångar. Lördag körs fyra (4) omgångar Söndag körs resterande kval samt finaler. De 12 bästa seniorerna utanför C-final kör 2 sista chansen heat varav 1:an, 2:an och 3:an går till D-final. Sista-chansen-heaten SKALL köras med 6 förare. Det kommer att kallas fram 3st reserver som kommer stå brevid framkallningen. A, B, C, D. Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Junior, Dam/Veteran kör: A-final, B-final vid 24 anmälda. C-final körs vid 36 anmälda Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas inte! Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Poängberäkning Söndag: 1:a 10p, 2:a 7p, 3:a 5p, 4:a 3p, 5:a 2p, 6:a 1p Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning som tävlingsledningen sköter. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv. Om målflagga visas för tidigt sker omstart. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Senior, Dam/Vet, Junior. Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Redy to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Avfall tas med hem av den tävlande. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas under hela tävlingsdagarna. 6kg brandsläckare synligt placerad.
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat. Final, Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid färre än 60 anmäld, tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 26/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam/Veteran Vid få anmälda så kan vissa klasser komma att slås samman!
Anbud:
Inga anbud under Lördagen.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Lessebo MK. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Tvåminutersregeln:
Kommer att användas med en signal och den gäller från att övriga bilar i heatet är uppställda på startplattan. Vid delad bil under final körningen gäller 5 min.
Bilar som lämnar för Rep efter dag 1:
Bilar som behöver lämna anläggningen efter dag 1 skall visas upp för teknikern senast 1 timme efter avslutat kval 4:a och visas upp dag 2 mellan kl: 8:00 - 8:30 detta sker på startplattan. Stickprov på vissa bilar i depån kan ske innan första start dag 2.
Hemmaförare:
Hemma förare skall anmäla minst 2st funktionär/dag på tävlingsmötet den 27/5 Kl: 18:00 på Hagaslätt samt deltagit på minst 1 arbetsdag inför tävlingen.
Informations Telefon:
David Johansson, 070-367 22 77
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 22
Junior Junior 13
Dam/Veteran Dam,Veteran 13
TräningsJunior Junior 0