Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hedemora 2-dagars
Tävlingsdatum:
2024-06-08 -> 2024-06-09
Arrangör:
SMK Hedemora
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-02
Sista anmälningsdag:
2024-05-31
Tävlings plats:
Hedemora Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Mats Myrberg 073-057 01 46
Domare Ann-Sofie Carlsson 070-534 21 71
Teknisk Chef Marcus Jonsson 070-289 66 92
RaceController Mattias Sundström 070-180 15 14
Bitr. RaceController Kenneth Svensson 070-512 44 77
Säkerhetschef Magnus Johansson 070-275 52 34
Miljöchef Susanne Jonsson 070-536 61 81
Administrativ Chef Robin Lundqvist
Tidsplan:
Fredag: Depån öppnar 15;00 Administrativ incheckning & besiktning 17:00-20:00 Lördag: Administrativ incheckning & besiktning 07.00-08:00 Första start 09:00 Söndag: Första start 09:00
Resultatlistan anslås:
Anslås digitalt på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävlingen kommer köras med minst 5st omgångar, slutligt antal meddelas i PM. Lördag körs 3-4 omgångar Söndag körs resterande kval samt finaler Finaler, minst Minst A+B finaler vid 18 eller fler anmälda A+B+C finaler vid 24 eller fler anmälda Antal finaler fastställs vid anmälansutgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas, skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt,
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
160
Startordning:
Meddelas i PM. Planerad startordning. Dam, Veteran, Senior, Junior. Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Redy to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat. Final, Första tjuvstarten 2x alternativspår Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 80 startande
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspris till finalisterna. Vid prisutdelningen ska samtliga finalister vara iklädda föraroverall.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 31/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Inbjudna klasser Senior, Junior, Dam, Veteran Veteranklassen ingår i OpusPROTour 2024. Cupregler se bilaga Vid för få anmälda kan vissa klasser komma att slås ihop.
Anbud:
Brutna bilar på lördagen, lista med brutna bilar anslås 15 min efter lördagens sista heat, för resterande bilar är det efter söndagens finaler
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av SMK Hedemora. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat för den tävlande Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt.
Depå:
Depå chef, Micke Lund. 072-522 49 07 ass. depå chef, Kim Hallsröm. 070-758 95 28 och Niklas Gustavsson 076-844 80 50 Motordrivna elverk ska vara avstängda mellan 24–06 Möjlighet att ställa upp husvagn/husbil finns i direkt anslutning till depån, ej el. Endast tävlingsbil samt ett servicefordon i depån. Möjlighet att ställa upp husvagn/husbil för tävlande finns i direkt anslutning till depån,plats anvisas av depåchef. Längre fordon än 7 meter SKALL ANMÄLAS senast 72 timmar innan. Annars anvisar depåchefen plats
Övrigt:
Trailer ställs på anvisad parkering. Duschmöjligheter finns. Servering av mat kommer att ske ca 19.00 på Lördagen. Detta måste anmälas senast 2/6 till mail: jonsson.susanne@telia.com och betalas i samband med administrativa incheckningen. Övrig information om tävlingen hänvisas till tävlingens facebooksida
Informations Telefon:
Susanne Jonsson 070-536 61 81, sms alt tel efter kl 17 pga arbete
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 71
Junior Junior 23
Dam Dam 35
Veteran Veteran 22