Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Vårracet
Tävlingsdatum:
2024-05-25
Arrangör:
Årjängs MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-19
Sista anmälningsdag:
2024-05-22
Tävlings plats:
Töcksfors Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Nellie Höök 070-580 49 81
Domare Petra Larsson 073-800 01 05
Teknisk Chef Johnny Brustuen 072-370 75 76
Bitr Teknisk Chef Jan Lifält
RaceController L-G Bran
Bitr. RaceController Patrik Sundfeldt
Säkerhetschef Morgan Johansson
Miljöchef Camilla Emilsson 073-092 89 96
Tidsplan:
Anmälan: 06.30-08.30 (vid klubbstugan) Besiktning: 06.45-08.30 (på startplattan) Funktionärsmöte: 08.30 (på startplattan) Förarmöte: 09.00 (på startplattan) Första start: 09.30 Lunchpaus: Mellan omgång 2 och 3
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på den officiella anslagstavlan vid klubbstugan och digitalt på raceoffice.se.
Tävlingens genomförande:
Alla förare erbjuds att köra tre (3) kvalomgångar. A-final i alla klasser. Resterande finaler beror på antalet startande i varje klass. Antalet finaler kommer anges i PM. Vi tillämpar runner-up i finalerna. Tävlingen körs med alternativspår som ska användas av förare minst en gång per heat/final. Startmetod: Ready to Race-skylt och ljusstart. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1 Särskiljning: Omgång 3, 2, 1. Om förare, trots särskiljning, inte kan skiljas inför finaler sker lottning av resultatsystem. Antal varv per kvalomgång: 3 st Antal varv per final: 5 st Rödflaggat heat ska köras om snarast möjligt.
Gallring:
Arrangören förbehåller rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Juniorträning, Junior, Senior, Dam/Veteran. Arrangören förbehåller rätten att ändra startordning med PM.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd. Startspår lottas i kval. Till final väljer förare med mest poäng startspår först och sedan fallande efter resultat från kval.
Heatindelning:
Heatindelning lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se och klubbens officiella anslagstavla. Startspår är förlottade och anges i heatindelningen. Arrangören bibehåller rätten att ändra förares heat och startspår.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2 Brännbart avfall skall lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. 6kg brandsläckare skall vara synligt placerad. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.
Tjuvstart:
I kvalet: Vid första tjuvstart bestraffas förare med två varv i alternativspåret. Vid andra tjuvstart av samma förare sker uteslutning ur heat. I final: Vid första tjuvstart bestraffas förare med två varv i alternativspåret. Vid andra tjuvstart av samma förare sker uteslutning ur final.
Däckbegränsning:
I enlighet med FR-T 3.2 (ej dubb)
Avgifter:
Senior: 400 kr Junior: 250 kr Junior (Årjängs MK): Gratis Träningsjunior: Gratis Kan betalas med kontanter eller swish
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller rätten att anbringa reklam på tävlande bilar.
Priser:
Hederspriser till alla som åker final. Träningsjuniorer ska också delta på prisutdelning.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 22/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Träningsjuniorer:
Klubben bjuder in sex (6) träningsjuniorer att delta under tävlingsdagen. Först till kvarn. Dessa förare ska delta i dagens alla moment likt övriga förare. Bilen är anbudsbefriad (så länge bilen inte delas med förare från annan klass).
Anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish i kiosken. Kontant betalning av bilen. Swish accepteras endast om båda parter är okej med det. Giltig tävlingslicens ska uppvisas vid köp av bil.
Hemmaförare:
Hemmaförare ska ha två funktionärer för att få starta. Funktionärer meddelas till Johnny Brustuen 072-370 75 76 senast onsdag innan tävling.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max tre (3) förare per tävlingsfordon.
Informations Telefon:
Hans Persson 070-608 68 18
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 13
Dam/Veteran Dam,Veteran 5
Junior Junior 7
Träningsjunior Junior 3 / 6