Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Avrostningsracet 2024
Tävlingsdatum:
2024-05-18
Arrangör:
Lycksele MK
Distrikt:
Övre norra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-17
Sista anmälningsdag:
2024-05-13
Tävlings plats:
Lycksele Motorstadion, Asptjärnsvägen 30, skyltat från E12an vid JYSK (Motorbana). Koordinater 64°35'52.4"N 18°47'20.0"E
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Patrik Johansson 070-356 72 97
Domare Mats-Ove Bergström
Teknisk Chef Ingemar Jonsson 070-269 33 27
RaceController Johan Haraldsson 072-205 81 06
Säkerhetschef Stefan Halvarsson
Miljöchef Karl-Göran Johansson
Administrativ Chef Anna Öbrand 070-339 26 40
Tidsplan:
Tidplan: Fredag 17 maj 18.00-20.00 Anmälan 18.00-20.30 Besiktning Lördag 18 maj 07.30-08.30 Anmälan till besiktningen 07.30-09.30 Besiktning 09.00 Funktionärssammanträde 10.30 Förarsammanträde 11.00 Första start kval 1
Resultatlistan anslås:
Löpande på Raceoffice.se samt officiell anslagstavla på klubbstugan.
Tävlingens genomförande:
Tävlingen kommer att genomföras den 18 maj 2024. Samtliga förare kör 3 kvalheat om 3 varv Startspår fördelas enligt ordningen på kvalheatlistan. Startspår i finaler väljs enligt den totala poängen från kvalomgångarna, högst poäng väljer startspår först. Bärgning sker med gafflar vid behov. De 10 bästa juniorerna kvalificerar sig till B-(6 st) respektive A-final(4 st). Vid färre än 12 startande i Juniorklassen kommer endast A-final att köras. De 10 bästa seniorerna placerar sig i B-(6 st) respektive A-final(4 st).Vid minst 20 startande seniorer körs även C-final De 10 bästa damer placerar sig i B-(6 st) respektive A-final(4 st). Vid färre än 12 startande i damklassen kommer endast A-final att köras. Vid minst 20 startande damer körs även C-final. Vid färre än 6 veteraner, lottas dessa in bland seniorerna. Två (2) stycken Runner-up kommer att tillämpas i B,C-finaler. Arrangören kommer att tillämpa alternativspår. Samtliga bilar skall max en gång passera kontrollpunkt i alternativspåret, förutom vid utdömd tjuvstart då man ska passera alternativspåret två gånger. Sker enligt följande: 1: an 7p, 2: an 5p, 3: an 4p, 4: an 3p, 5: an 2p, 6: an 1p. Totalpoängen inplacerar förarna i respektive final. Alla heat räknas, sedan särskiljning enligt placering i heat 3,2,1. Därefter särskiljs förarna genom det administrativa systemets slump. Tävlingen kommer att använda Pixel Motorsports ljussystem för flaggor på posteringar och huvudpostering. De flaggor som används på huvudposteringens display är: Svart (Black Flag),. Observation, teknisk, målflagga och vit flagga. Startsekvens på monitor: Ready to Race, Svart, Grönt Vid rödflaggat heat kommer det att köras om omgående efter uppställt heat på plattan. Vid Rullning är heatet avbrutet för rullat ekipage.
Gallring:
Fri gallring kan ske efter anmälningstidens utgång om antalet anses för stort.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Juniorer, Dam, Veteran, Seniorer.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår enligt heatlista. I finalerna väljer det ekipage med högst poäng spår först.
Heatindelning:
Enligt anslagen lista på raceoffice.se samt anslagstavla.
Miljö:
Enligt G2 Tävlande ansvarar för att inget läckage uppstår. Tät presenning eller absorberingsmatta ska alltid användas under tävlingsbil vid service, oavsett markbeläggning. Skyddet ska vara så stort att det täcker hela bilens storlek. Tänk på att servicefordon (bussar) inte är försäkrade i depån, och vid platsbrist kan komma att förvisas ut ur depån av säkerhets och/eller utrymmesskäl Nedskräpning på området är förbjudet. Avfall som uppkommer under tävlingen ska sorteras enligt LMKs riktlinjer på anläggningen. Eget uppkommet avfall ska också medtas av föraren/teamet.
Tjuvstart:
Mätning av tjuvstart sker med Pixel Motorsports startsystem, med lasermätning. Direkt omstart, tjuvande ekipage tilldöms 2 * alternativspår. Andra gången samma förare ekipaget tjuvstartar i samma heat, utesluts denna.
Däckbegränsning:
ENLIGT FR REGLEMENTET
Avgifter:
Juniorer 200kr Dam, veteran och Seniorer 400kr/deltagare Efteranmälningsavgift: + 250kr El finns ej att tillgå i depån, eget elverk får användas. Anmälningsavgift endast kort eller SWISH.
Avlysning:
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen helt, i samråd med domaren, om erforderligt antal förare ej anmält sig till tävlingen innan anmälningstidens utgång.
Reklam:
Reklam kan komma att anbringas av arrangören.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 13/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
HEMMAFÖRARE:
Hemmaförare ska i sin anmälan, ange minst en (1) funktionär samt stanna kvar efter tävlingen och hjälpa till med städning av området.
Säkerhet:
All eldning är förbjuden i depåområdet. Vid grillning inom området ska största säkerhet beaktas av respektive förare/team/familj för att inga olyckor ska hända. Brandsläckare skall vara framtagen och lättillgänglig. Vid svetsning och dylika heta arbeten skall egen brandsläckare, minst 6 kg pulver, vara framtagen och lättillgänglig. Kravet är att alltid ha en 6 kg pulversläckare märkt på depåplatsen.
ANBUD:
Anbudslappar finns att köpa på plats under tävlingen, kan köpas med swish, kort eller kontanter. Endast SBF:s anbudslapp tillämpas. Varje fysiskt närvarande person som har giltig folkracelicens samt legitimation, som ska visas, har rätt att lägga ett bud på obegränsat antal tävlingsfordon vid ett och samma tillfälle. Varje anbud kostar 400 kr i expeditionsavgift. Vid ev. ägarbyte av bil tillämpas kontant betalning. Swish ENDAST om både säljare och köpare är överens om detta.
Kiosk:
Kiosken kommer att hålla öppet under tävlingen med försäljning av fika, godis, hamburgare och dricka.
Delad bil:
Max en (1) förare från varje klass och max tre (3) förare per bil.
Informations Telefon:
Johan Haraldsson 072-205 81 06
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

OBS att cyklar och övriga fordon är förbjudna i depån under pågående tävling.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Junior Junior 12
Dam Dam,Veteran 16
Veteran Herr,Dam,Veteran 0
Senior Herr,Dam,Veteran 30