Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Östgöta VVS rullet - kvällstävling
Tävlingsdatum:
2024-05-31
Arrangör:
SMK Valdemarsvik
Distrikt:
Östergötland BF
Första anmälningsdag:
2024-04-15
Sista anmälningsdag:
2024-05-24
Tävlings plats:
Toverums Motorsportsområde
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Domare Stanley Timan 070-538 05 77
Teknisk Chef Patrik Olsson 070-327 04 38
RaceController Åke Gustavsson 073-061 39 87
Säkerhetschef Thomas Bergström 072-552 28 44
Miljöchef Fredrik Eklund 070-655 17 47
Tidsplan:
Anmälan 15:00-16:30 Besiktning på startplattan 15:15-16:45 Funktionärssammanträde vid huvudpostering 17:00 Förarsammanträde vid startplattan 17:00 Första start 17:30 Prisutdelning sker direkt efter att anbuden är lagda
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se och på den officiella anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör tre (3) kvalomgångar Seniorer kör A-final och B-final Dam kör A-final Juniorer kör A-final Runner up- Nej Alternativspår- Nej Poängräkning 7,5,4,3,2,1 Brutet heat= 1p, svartflagg och ej start= 0p vid särskiljning gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning i startfållan. Kvalheaten köres i tre (3) varv och finaler i fem (5) varv (fyra (4) finalvarv om mörkret kommer på). Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
70
Startordning:
Planerad startordning: Senior, Dam, Junior Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Anslås på Raceoffice och anslagstavlan Omgång 1 och 2 är förlottade, omgång 3 lottas i pausen efter omgång 2. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas under hela tävlingen samt en 6kg brandsläckare väl synlig intill folkracebilen.
Tjuvstart:
Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur denna omgång.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet
Avgifter:
Senior 400kr, Junior 250kr (Junior hemmaklubben fri start) Efteranmälningsavgift +200kr Betalas vid anmälan på tävlingsdagen kontant eller swish. Vid återbud senare än 48tim före tävlingens början, 400kr i administrativ avgift, gäller endast senior
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen. Vid färre anmälda än 55st kan tävlingen ställas in, beslut tas av arrangör efter anmälningstidens utgång
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Vandringspris till vinnare i respektive klass, (fri startavgift nästkommande år för den som erhållit priset)
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max tre (3) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam,
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av SMK Valdemarsvik. Kontant betalning av bilen, swish endast om båda parter är ok med det.
Hemmaförare:
Varje hemmaförare ska anmäla 2st funktionärer över 18år till Thomas Bergström 072-552 28 44. Hemmaförare ska vara behjälpliga vid besiktningen, även arbetsuppgifter efter tävlingens slut.
Informations Telefon:
Veronica Siemensen, 070-714 56 22
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 50
Junior Junior 16
Dam Dam 16