Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Skene Festivalen
Tävlingsdatum:
2024-06-01 -> 2024-06-02
Arrangör:
Skene MS
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-14
Sista anmälningsdag:
2024-05-26
Tävlings plats:
Backa banan Skene
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Magnus Widmark 073-970 77 34
Bitr Tävlingsledare Martin Udd 070-634 59 82
Domare Lars Davidsson 070-551 21 08
Teknisk Chef Jerker Udd
RaceController Jörgen Svensson
RaceController Erika Svensson
Säkerhetschef Benny Isberg
Miljöchef Anders Andreasson
Tidsplan:
Fredag 31/5-24 Depån öppnar 16,00 Anmälan under balkongen på klubbhuset och Besiktning på vägen fram till startplattan 17,30-19,30 Depå tystnad 22,00 Lördag 1/6-24 Anmälan under balkongen på klubbhuset och Besiktning på vägen fram till startplattan 06,00-08,00 Förarmöte vid prispallen i depån 08,30 Första start 09,00 kval 1-2 Lunch ca: 12,00 kval 3 ev. 4 beroende på hur många startande, meddelas på förarmötet. Depå tystnad 22,00 Söndag 2/6-24 Första start 09,00 Kval 4-5 Lunch 12,00 Finaler
Resultatlistan anslås:
Heat resultat anslås fortlöpande på raceoffice.se och på Tv under balkongen på klubbhuset
Tävlingens genomförande:
Delade klasser i seniorklassen Fwd och Rwd viktigt att ange i anmälan Samtliga klasser kör 5 kvalomgångar Antal kvalomgångar per dag och klass medelas på förarsamanträdet Runner up i finalerna Alternativspår skall köras mint en gång per heat/final. Förare på ordinarie bana har företräde. Poängberäkning 1:a 7p 2:a 5p 3:a 4p osv. Särskiljning inför finaler omg. 5,4,3,2,1 Vid lika poäng lottas särskiljning utav sekretariatet. Finaler: Seniorer A B C Damer/Veteraner A, B-final vid fler än 18 anmälda vid anmälans utgång. Juniorer Alla juniorer åker final Vid mindre än 15 anmälda veteraner vid anmälans utgång kommer dessa att lottas in i seniorklassen . 3 varv i kvalen och 5 varv i finalerna. Träningsjuniorer: Vi bjuder in 9st träningsjunior som kommer att få köra minst 5 omg. 3 varv per omg.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Startordning anges innan förarsammanträdet
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd Vid start görs tumme upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter start ljus.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2.Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt tät presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad.
Tjuvstart:
Tjuvstart ger 2 minus poäng Tjuvstartar samma förare i samma heat/final 2 gånger utesluts föraren från heatet/finalen.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet utan slirskydd
Avgifter:
Senior 400 Junior 250
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Heders priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 26/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Swish:
Swish nummer för anmälan, anbud, kiosker och inträde finns angivet på tävlingsområdet.
Stora fordon och husvagnar:
Anmäl i övrig rutan om ni har fordon större än 9m. Husvagnar kommer att placeras på det övre etaget i depån. Anmäl så vi vet hur mycket plats vi ska avvara för husvagnar.
Mekaniker:
Varje förare får ha med sig 4 mekaniker som skall komma ihop med föraren.
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Skene MS. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Rödflaggat heat:
Skall köras om omgående, står ett heat på startplattan får det köras först. Inget mekande är tillåtet vid röd flagat heat/final. Endast påfyllning av drivmedel och spolarvatten är okej.
Tvåminutersregeln:
Kommer att användas . Vid delad bil under final passet gäller 5 min.
Åtgärd vid tjuvstart:
Tjuvstart ger 2 minus poäng Tjuvstartar samma förare i samma heat/final 2 gånger utesluts föraren från heatet/finalen.
Delade bilar:
Max1 förare ber klass. Max 2st förare på en bil. Anges i anmälan
Deltagande klasser:
Tävlingen är öppen för förare med giltig FR-licens Senior, Dam, Veteran, Junior, Träningsjuniorer. Delad bil och klass skall uppges i anmälan.
Hemmaförare:
Hemmaförare skall anmäla minst 1st funktionär till stefan Eliasson på sms 070-962 37 76 funktionärs möte 30 min före start vi huvudposteringen. samtliga hemma förare skall hjälpa till efter tävlingen och plocka ihop.
Informations Telefon:
Magnus Widmark 073-970 77 34 Martin Udd 070-634 59 82
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Rwd RWD Herr,Dam,Veteran 33
Senior Fwd FWD Herr,Dam,Veteran 36
Veteran Veteran 21
Dam Dam 17
Junior Junior 17
Tränings Juniorer Junior 5