Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Allservicefestivalen i samarbete med NGK Masters
Tävlingsdatum:
2024-06-07 -> 2024-06-09
Arrangör:
SMK Eda
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-13
Sista anmälningsdag:
2024-06-04
Tävlings plats:
Hökedalens motorstadion, Charlottenberg
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Petra Larsson 073-800 01 05
Domare Klas-Åke Fredén 076-677 21 62
Teknisk Chef Dan Wennerstrand 070-595 97 61
Bitr Teknisk Chef Robert Lövgren
RaceController L-G Bran
RaceController Nicklas Persson
Säkerhetschef Svein-Tore Olsen
Miljöchef Eva Karlsson
Tidsplan:
Fredag 7/6: Anmälan och besiktning 17.00-19.00 Hemmaförare anmäler & besiktar på fredag Lördag 8/6: Anmälan och besiktning 07.00-09.00 Funktionärsmöte 09.00 Förarsammanträde kl.09.30 Första start kl.10.00 Söndag 9/6: Funktionärsmöte 08.15 Förarsammanträde kl.08.30 Första start kl.09.00
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se samt på anslagstavlan, efter tävling på smkeda.se.
Tävlingens genomförande:
Tre kvalomgångar körs på lördag, två samt finaler på söndag. Kvalen körs med 3 varv, finaler 5 varv. Alternativspår körs en gång per heat och finaler. Runner up tillämpas. Heaten är förlottade. Arrangören förbehåller sig rätten att flytta förare i heat för att få jämna heat i kvalen. Poängberäkning 7,5,4,3,2,1. vid lika poäng efter kvalen räknas omgång 5,4,3,2,1. Därefter lottning. Rödflaggat heat körs om direkt efter de heat som står på startplattan. Tävlande får ej åka in i depån. Skrotfålla vid depåavfarten dit fordon som bärgas på gafflar transporteras. Kommer att finnas en anvisad svetsplats i depån. Anbud endast söndag. Vagnbok lämnas till tekniske chefen för bil som avlägsnas över natten.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Dam, Träningsjunior, Junior, Senior
Startuppställning:
6 bilar i bredd, ljusstart. Vid ev. fel flaggstart
Heatindelning:
Heaten är förlottade
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad.
Tjuvstart:
Alternativspår körs 2 gånger. 2:a, uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Fritt enligt FR-reglementet.
Avgifter:
Senior 400:- Junior 250:- Efteranmälan +100:- kr WO-avgift 500:- kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Förare som deltar i prisutdelning skall vara iklädd föraroverall. 5 st förtursbiljetter till NGK Masters till de främsta i A-final Senior. 2 st förtursbiljetter till NGK Masters till de främsta i A-final Dam.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 4/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till återbudstelefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före tävlingens början annars debiteras med en WO-avgift.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen öppen för förare med gällande FR-licens, Senior, Dam, Junior och Träningsjunior (PR-licens).
Betalmetod vid anbudsförfarande:
Endast SBF:s anbudslapp tillämpas. Dessa betalas kontant eller med Swish. Varje fysiskt närvarande person som har giltig folkracelicens, som ska visas, har rätt att lägga ett bud på obegränsat antal tävlingsfordon vid ett och samma tillfälle. Varje anbud kostar 400 kr i expeditionsavgift. Vid ev. ägarbyte av bil tillämpas kontant betalning. Swish eller motsvarande elektronisk betalningsmetod tillämpas ENDAST om både säljare och köpare överenskommer om detta.
Övrigt/depå:
Hemmaförare anmäler en funktionär, minst 15 år, per SMS till Eva Karlsson, 070-3577003. Hemmaförare skall vara behjälpliga med div. arbetsuppgifter före och efter tävlingen. Ett servicefordon per startande i depån på anvisade platser. Vid större fordon (husbil, buss etc.) och DELAD bil anmäl detta i rutan för övrig info när du anmäler dig. Vid buss kan du bli anvisad plats och det bör minst vara 3 bilar per buss för utrymmets skull. Ej boende i depån utom på anvisad plats och endast för förare och mekaniker. CYKELFÖRBUD PÅ HELA OMRÅDET UNDER TÄVLINGENS GÅNG! Ingen el eller dricksvatten finns vid banan. PM anslås på anslagstavlan Förare skall ha overall påtagen vid besiktningen. En fylld 6kg pulverbrandsläckare i bilen vid besiktningen. Förvaras sedan synligt i depån. Alkotest kan förekomma.
Informations Telefon:
Dan Wennerstrand, 070-595 97 61.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Dam Dam 19
Senior Herr,Dam,Veteran 85
Junior Junior 29
Träningsjunior (PR-licens) Junior 5