Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Jubileumsracet
Tävlingsdatum:
2024-06-08
Arrangör:
Munkfors MC
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-10
Sista anmälningsdag:
2024-06-04
Tävlings plats:
Tomtfallets motorstadium, Munkfors
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Erika Svensson 072-251 95 05
Domare Kjell Jonsson 070-550 90 52
Teknisk Chef Gert Berglund 070-640 18 22
RaceController Jörgen Svensson 070-681 16 24
Säkerhetschef Christina Gren 070-650 36 61
Miljöchef Christina Gren 070-650 36 61
Tidsplan:
Anmälan kl 07,00 – 08,45 Vid anmälan ska en ifylld ”mekanikeranmälan” lämnas. Besiktning kl 07,00 – 09,00 Funktionärssammanträde 09,15 Förarsammanträde 09,30 Första start kl 10,00
Resultatlistan anslås:
Heatlistor anslås på anslagstavlan vid sekretariatet. Resultatlistor anslås på anslagstavlan vid sekretariatet, Munkfors MC:s facebooksida och på hemsidan.
Tävlingens genomförande:
Alla tävlande kör (3) tre kvalomgångar. Antal finaler är beroende på antalet startande. De sex förare som fullföljt alla omgångar utan svart flagg och fått lägst poäng kör jumboheat. Runner up i finalerna Alternativspåret skall köras minst en gång per heat/final. Poäng 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång 3, 2 och 1. Skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning Kvalheaten körs i (3) tre varv och finalerna i (5) fem varv.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten att gallra fritt.
Planerat antal startande:
90
Startordning:
Träningsjuniorer, dam/veteran, jun och sen.
Startuppställning:
5 bilsheat. I finalerna 6 bilar.
Heatindelning:
Förlottade heat. Startspår förlottade i kval och efter placering i finaler.
Miljö:
Se G 6.1 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6 kg pulversläckare och uppsamlingskärl skall finnas under alla tävlingsfordon.
Tjuvstart:
Vid tjuvstart får den som tjuvstartat två varv i alternativet. Tjuvstart två gånger av samma förare i samma heat medför uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Enligt gällande reglemente
Avgifter:
Sen/Dam 400: - Jun 200:- Träningsjuniorer: Gratis Kan betalas med kontanter eller swish.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 4/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Betalning vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish i kiosken. Kontant betalning av bilen. Swish accepteras endast om båda parter är okej med det.
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens Junior, Dam/Veteraner och Senior Vid fler än 12 anmälda damer respektive veteraner delas klasserna. I annat fall kör dam/veteran ihop.
Delade bilar:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Övrigt:
Dricksvatten finns inte vid anläggningen. Alkoholmätning kan förekomma.
Informations Telefon:
Yvonne Gräsberg 0552-104 82, 070-339 62 63 Christina Gren 070-397 43 41
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 6
Junior Junior 1
Dam/Veteran Dam,Veteran 1
Träningsjunior Junior 0