Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Nyköping 2-Dagars - BDS Pokalen
Tävlingsdatum:
2024-06-08 -> 2024-06-09
Arrangör:
SMK Nyköping
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-10
Sista anmälningsdag:
2024-06-02
Tävlings plats:
Björshultsbanan
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Viktoria Johansson 076-847 78 60
Bitr Tävlingsledare Susann Ramqvist 070-537 46 55
Domare Pernilla Hultman 070-337 33 76
Teknisk Chef Conny Gabrielsson 072-735 48 68
RaceController Janne Thörnqvist
Säkerhetschef Niclas Svensson 073-252 10 61
Miljöchef Fredrik Andersson
Tidsplan:
TIDSPLAN: Fredag 7/6 Kl. 15.00 Depån öppnar Kl. 17.00-20.00 Anmälan i klubbstugan Kl. 17.00-20.00 Besiktning på startplattan Lördag 8/6 Kl. 07.00-09.00 Anmälan i klubbstugan Kl. 07.00-09.00 Besiktning på startplattan Kl. 09.00 Funktionärsmöte vid klubbstugan Kl. 09.20 Förarsammanträde på startplattan Kl. 10.00 Första start Söndag 9/6 Kl. 07.30-08.30 Enklare besiktning i depån Kl 09.00 Funktionärsmöte vid klubbstugan Kl. 09.20 Förarsammanträde på startplattan Kl. 10.00 Första start
Resultatlistan anslås:
På raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Seniorer tävlar i skilda klasser för fram- och bakhjulsdrivna bilar. DET ÄR VIKTIGT ATT SENIORERNA ANGER DETTA I ANMÄLAN. FELAKTIG ANMÄLAN TAS BORT VID GALLRING. På lördagen kör Samtliga 3 kvalomgångar. Förarna samlar poäng efter prestation enl. följande: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an. 1p Vi kommer även påbörja 4e omgången och köra den så långt vi hinner där är poängen följande 1:an 10p, 2:an 7p, 3:an 5p, 4:an 3p, 5:an 2p och 6:an 1p SÖNDAG Kvarvarande heat omgång 4 och omgång 5. Poäng vid målflagg: 1:an 10p, 2:an 7p, 3:an 5p, 4:an 3p, 5:an 2p och 6:an 1p. Sedan finaler SÄRSKILJNING Vid lika poäng är särskiljningen enligt följande: Omgång 5 sedan neråt. Skulle poängen vara lika i samtliga heat tillämpas lottning. FINALER - RUNNER UPP TILLÄMPAS JUNIORER De 11 bästa poängplockarna går till B- resp. A-final. Vid mer än 30 startande blir de C final också. DAMER OCH VETERANER Beroende på antalet startande kommer ev. gemensamma kvalheat att genomföras. Meddelande om detta sker i PM 1. SEPARATA FINALER Damer kör A-final, B-final vid minst 18 startande. Veteraner kör A-final, B-final vid minst 18 startande. Vinnaren i respektive A-final erhåller varsin plats i Superfinalen. SENIORER De 16 bästa poängplockarna i framhjulsdrivet och de 16 bästa i bakhjulsdrivet går till separata C-, B- och A-finaler. 1:an och 2:an i respektive A-final erhåller varsin plats i Superfinalen. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
180
Startordning:
FWD, RWD, Junior, Dam, Veteran
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, kommer även att sättas upp på anslagstavlan Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Enligt FR reglementet. Farligt avfall och rutor etc tas med hem, vid annat avfall används soptunnorna som finns uppställda i depåområdet. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning & oljeuppsamlare under tävlingsbilarna skall finnas.
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstart 2x alternativspår. Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat. Final, Första tjuvstarten 2x alternativspår Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enl. folkracereglementet
Avgifter:
Senior 400:-, junior 200:- Efteranmälningsavgift 200:- administrativ avgift vid återbud senare än 48 timmar före tävlingsdagen 300:-, Om ej lämnat återbud debiteras en avgift på 500:
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister och förturs biljetter till NGK för 1-2 FWD, 1-2 RWD, 1-2 DAM
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 2/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Boende:
Good morning hotel Bo i bekväma hotellrum med sköna sängar och starta morgonen med en härlig frukostbuffe! Stor gratis parkering precis utanför hotellet. Boka direkt med hotellet 0155-28 90 00 eller nykoping@gmorninghotel.se och ange koden SMK24 Priser. Enkelrum: 850 kr Dubbelrum: 950 kr Observera att priserna inte är bokningsbara på vår egna hemsida eller via våra tredjepartskanaler såsom booking.com etc. Utan endast direkt med hotellet!
Alternativspår:
Tävlingen kommer att köras med alternativspår
Hemmaförare:
Alla förare från SMK Nyköping SKA anmäla minst 2 funktionär över 18 år i samband med anmälan annars innebär det startförbud. Hemmaförare ska även hjälpa till att städa området efter tävlingens slut och kan behöva hjälpa till vid besiktningen
BUSSAR ÖVER 8 M:
Ska anmäla regnr i anmälan + antal folkracebilar under övrig information. De som inte anmält sin buss får vänta utanför och kommer in i mån av plats. Husvagnar och tält får ej förekomma i depån.
Övrig information:
Motortystnad i depån kl. 22.00, gäller samtliga dagar. Fri entré till varje förare + 2 mekaniker – entréband delas ut i entrén vid ankomst. Extra band kan lösas för 50 kr.
Delade bilar:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per bil
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av SMK Nyköping. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Anbud:
Om man bryter före omgång 3 på lördagen så går din bil på anbud på lördagen. Bryter du under omgång 3–5 går din bil på anbud på söndagen. Meddela tävlingsledningen om du bryter för helgen före omgång 3, så att vi vet att din bil ska gå på anbud. Ej meddelat före omgång 3 startat = anbud på söndagen
Träningsjunior:
Klubben bjuder in Max 9 st träningsjuniorer att delta under tävlingsdagarna, först till kvarn gäller. Dessa förare ska delta i helgens alla moment, likt övriga förare. Bilen är anbudsbefriad så länge bilen inte delas med förare från annan klass.
Informations Telefon:
Viktoria Johansson 0768477860
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
FWD FWD Herr,Veteran 43
RWD RWD Herr,Veteran 61
Dam Dam 33
Junior Junior 25
Veteran Veteran 34
Tränings junior Junior 1