Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Mamma-Trollet
Tävlingsdatum:
2024-05-25
Arrangör:
SMK Vingåker
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-17
Sista anmälningsdag:
2024-05-19
Tävlings plats:
Trollåsen
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Susanne Ramqvist 070-537 46 55
Domare Madelaine Lundin 073-559 69 08
Teknisk Chef Gustav Fransson 070-294 72 79
RaceController Hans Flodin
RaceController Jan Törnqvist 070-223 81 98
Säkerhetschef Stefan Sjöstedt 073-650 95 05
Miljöchef Meddelas i PM1
Tidsplan:
Depå öppen fredag meddelas i PM1 & Lördag 25/5 kl 06:00-09:00 Anmälan endast lördag kl 07:00-09:00 Besiktning endast lördag kl 07:00-09:10 Vid delad bil ska bådaförarna vara på plats vid besiktningen. Förarmötet kommer ske kl 09.30 vid speakertornet Första start kl 10:00
Resultatlistan anslås:
På officiella anslagstavlan på skärm i klubbstugan, raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tävlingsklasserna är Senior, Junior och Dam. Samtliga klasser kör tre (3) kvalomgångar om 3 varv. Poäng enl.7,5,4,3,2,1p. Brutet heat 1p, Svartflagg Op. Särskiljning 3-2-1. Är det helt lika så sker lottningen med hjälp av resultatprogrammet. Finaler körs om fem (5) varv med runner up. OM NI INTE KAN KOMMA FRAM DIREKT TILL FINAL SÅ SKICKA FRAM EN MEKANIKER ELLER ETT OMBUD SOM FÅR VÄLJA SPÅR OM DETTA INTE SKER SÅ SKER LOTTNINGEN MED FUNKTIONÄR SOM ÄR UTSED AV TÄVLINGSLEDNINGEN. Rödflaggat heat körs om snarast. Tävlingsledningen beslutar detta. Vid rödflaggat heat kör direkt till startplattan eller utsatt plats av tävlingsledningen ej till serviceplatsen. 2 minutens regeln till lämpas. Antal finaler i samtliga klasser meddelas i PM1. Om någon klass är färre än 8 st anmälda så körs 4 omgångar, ej någon final samt 3 priser. Vi kommer inte att köra med alternativspår denna tävlingen, utan kör ordinarie bansträckning. Miljöchef meddelas i PM1
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Meddelas i PM1
Startuppställning:
Ljusstart med max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Vid lika poäng - sker lottning i programmet raceoffice.
Heatindelning:
Heaten lottas löpande under dagen och anslås på raceoffice.se. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning för att få så fulla heat som möjligt, även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Se G:6.1 Allt miljöfarligt avfall du tar med dig till tävlingen tar du med dig hem. Uppsamlingskärl och presenning ska ligga under hela tävlingsbilen samt en 6 kg brandsläckare ska finnas väl synlig.
Tjuvstart:
Tjuvstart bestraffas med två (2) poängs avdrag i detta heat. (brutet heat blir 1p) Två tjuvstarter i samma heat av sammaförare = uteslutning ur heatet. Vid tjuvstart i final, först varning och sen uteslutning ur final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-Reglementet. Däckrensning förbjuden
Avgifter:
Senior och dam 400kr, junior 250kr - Var av 50kr/startande kommer att skänkas till Bröstcancerfonden Swish önskas, vid kontanter önskas jämna kontanter. Utebliven avanmälan debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Priser till alla finalister
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 19/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade bilar:
Max 1 förare per klass. Max 2 förare per bil. Anmäls i rutan "delar fordon med". Ska även meddelas vid anmälan, vilka som delar bil och klass. Vid runner up i finalen så sker eventuell service på runner up presenningen på hänvisad plats. Samma gäller vid delade bilar om ni kör finalerna efter varandra,
Hemma förare:
Uppger minst en funktionär till funktionärsansvarig Fredrik Andersson 070-378 96 86. Deltar även på arbetskvällen under tävlingsveckan och hjälper till att plocka undan efteråt. Om bruten tävling så ställer man sig som funktionär på behövande plats.
Depå:
Respektera tiden för öppning! Större fordon anmäls i förväg, husbilar parkeras på hänvisad plats. En servicebil per tävlingsbil Följ instruktionerna ifrån depå ansvariga Stefan Sjöstedt m.fl. Kärror parkeras på kärrparkeringen på innerplan(följ instruktioner ifrån funktionär på plats), ha förnuft och parkera så alla kärror får plats(börja inifrån och ut). Avlastning sker på startrakan. GÅNG HASTIGHET I DEPÅN!
Anbud:
Anbudlappen kan köpas kontant eller med swish på anvisad plats. Kontant betalning av bilen, endast swish betalning om både parter är överens om det.
Informations Telefon:
Jonatan Sjöstedt 070-757 14 17
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Efter anmälan möjlig tom Onsdag 20.00! Anmäls här på raceoffice!
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 53
Dam Dam 19
Junior Junior 10