Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Br Öhman racet
Tävlingsdatum:
2024-06-15 -> 2024-06-16
Arrangör:
Piteå MS
Distrikt:
Övre norra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-07
Sista anmälningsdag:
2024-06-05
Tävlings plats:
Piteå Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Fredrik Karlsson 070-545 34 31
Bitr Tävlingsledare Joakim Wikström 070-322 75 53
Domare Lars Åkerström 073-823 05 43
Teknisk Chef Rickard Sehlberg 070-362 36 50
RaceController Joachim Bergquist 070-237 42 53
Säkerhetschef Rikard Persson 070-255 84 84
Miljöchef Tobias Bergquist 073-097 57 06
Tidsplan:
Fredag Depån öppnar 12.00 Anmälan 18.00 - 20.00 Besiktning 18.00 - 20.00 Lördag Anmälan 08.00 - 09.30 Besiktning 08.00 - 10.00 Förarsammanträde: 10.15 Första start 11.00 Söndag 16 Juni Förarsammanträde: 09.30 Första start 10.00
Resultatlistan anslås:
Delresultat och slutresultatlistor anslås på anslagstavla i depån och på raceoffice.se. Slutresultat finns på Piteå MS hemsida och www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Enligt. G:15 5st kval om 3 varv, finaler 5 varv Körordning: Lördag: 3 kvalomgångar. Söndag: 2 kvalomgångar, samt finaler. Runner up tillämpas, där 1an går upp till högre final Finaler: Seniorer: A, B, C, D Damer: A, B samt C final om det är 24 st. eller fler anmälda vid anmälningstidens utgång. Juniorer: A, B samt C final vid 18 st eller fler anmälda vid anmälningstidens utgång. Veteraner : A final Körordning finaler meddelas i slutinstruktion. Alternativspår: Ska tas 1 gång per heat Rullning: Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil Poäng: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p. Samtliga omgångar räknas. Särskiljning vid lika poäng: heat 5, 4, 1, 3, 2, därefter lottning Rödflaggat heat körs om direkt efter heatet som står uppställt på startplattan.
Gallring:
Efter ankomstdatum.
Planerat antal startande:
180
Startordning:
Juniorer, Damer, Seniorer, Veteraner
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se Startspår är förlottade och anges på heatindelningen.
Miljö:
Piteå MS har miljöcertifierat klubben, anläggningen och alla tävlingar enligt SBF och Riksidrottsförbundets riktlinjer. Under denna tävling tillämpas Gemensamma regler 6.1.
Tjuvstart:
Kval: Omstart. Den som orsakar tjuvstarten kör alternativspåret 2 gånger. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur heatet. Finaler: Omstart. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur Finalen.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet 2024
Avgifter:
Seniorer/Damer/Veteraner 400: - Juniorer: Fri startavgift Efteranmälan: Startavgift +150: -
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Stort prisbord kommer att finnas, fördelning av det meddelas senare. Pris till bäst byggda bil RWD och FWD
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 5/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas senast fredag 14 Juni 11.00 annars debiteras startavgiften. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anbud:
Enligt FR - reglemente för 2024.Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Försäljning vid tävling:
Endast av arrangerande förening godkända försäljare
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max tre (3) förare per tävlingsfordon
Piteå MS förare:
Samtliga Piteå förare skall anmäla minst 1. st. funktionär med telefonnummer på anmälningsblanketten och stannar även kvar efter tävlingen för att städa kring anläggningen.
Depå el 230v:
Gratis för alla startande
Alkotest:
Kommer genomföras båda dagar
Depå:
Skriv i anmälan under övrig information ifall ni kommer med buss, inga släp i depån under tävling utan ska parkeras på anvisad plats.
Övrigt:
För löpande information, se Facebook-evenemanget Br Öhman racet 2024
Informations Telefon:
Fredrik Karlsson Tel. 070-545 34 31
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 33
Junior Junior 9
Dam Dam 5
Veteran Veteran 5