Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
ÅLAND Race Firma Ante Danielsson
Tävlingsdatum:
2024-05-25
Arrangör:
Ålands MK
Distrikt:
Stockholms BF
Första anmälningsdag:
2024-04-06
Sista anmälningsdag:
2024-05-18
Tävlings plats:
Vessingbodabanan, Åland
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Christoffer Mattsson +358400745076
Domare Kaj Lindroth +3584573134186
Teknisk Chef Daniel Mattsson +3584570229615
RaceController Tobias Björkman +3584575541503
Säkerhetschef Patrik Mäkilä +358404812900
Miljöchef Julija Strode +358401272740
Administrativ Chef Peter Danielsson +3584573134330
Tidsplan:
Anmälan i sekretariatet 08.30-09.30 Besiktning på banan vid speakertornet 08.30-09.30 Funktionärsmöte 10.00 utanför klubbhuset Förarsammanträde 10.30 vid sekretariatet Första start 11.00 Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid sekretariatet
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se samt på anslagstavlan utanför sekretariatet efter avslutad omgång.
Tävlingens genomförande:
Alla erbjuds köra fyra (4) omgångar, Vid mindre än 25 anmälda ställs tävlingen in. Senior, Dam/Veteran kör A, B-final vid över 18 startande och C-final vid över 30 startande Junior kör A, B-final vid minst 14 startande och C-final vid minst 20 startande Antal finaler fastställs vid anmälans utgång och ev gallring skett. Runner Up tillämpas Alternativspår tillämpas och skall köras endast 1 gång per heat/final. Den förare som kommer på ordinarie spår lämnar företräde för den förare som kommer ut ur alternativspåret. Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Kvalheat körs fyra (4) varv. Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt, Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Planerad startordning. Junior, Dam/Veteran, Senior. Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Redy to race skylt. Därefter start ljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
Kval, Första tjuvstarten -2p av heatets inkörda poäng, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat. Final, Första tjuvstarten 2x alternativspår, Andra tjuvstarten i samma final av samma förare, uteslutning ur denna final.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 40 € eller 400:- Junior licensierad förare 25 € eller 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 18/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Planerade klasser Senior, Junior, Dam/Veteran. Vid 12 anmälda eller färre till Dam/Veteran slås klassen samman med Senior.
Betalmetod vid anbudsförfarande :
Anbudslappen kan köpas kontant med euro eller svenska kronor eller med kortbetalning av Ålands MK. Kontant betalning av bilen i svenska kronor.
Hemmaförare:
Varje hemmaförare ska anmäla 1st funktionär till Sofia Sandell.
Båtresa:
Boka båtplats så snabbt som möjligt då de är begränsade! Det finns i dagsläget 3 olika rederier man kan åka med till och från Åland. För att få rabatterat pris på båtresan se: https://www.alandsmotorklubb.ax/medlemsformaner/
Informations Telefon:
Pontus Mäkilä +3584573428551
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 31
Dam/Veteran Dam,Veteran 12
Junior Junior 5