Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
40 års jubileum 2 dagar
Tävlingsdatum:
2024-06-14 -> 2024-06-16
Arrangör:
Kristianstads FRC
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2024-05-01
Sista anmälningsdag:
2024-06-02
Tävlings plats:
Ripa ring
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Maria Eckhoff 0733837528
Tävlingsledare Beatrice Ågren 0768148642
Bitr Tävlingsledare Jimmy Persson 0709103822
Domare Tina Lennartsson 0707678510
Teknisk Chef Henrik Friberg 0733940095
Bitr Teknisk Chef Erik Walter
RaceController Lindha Borg
RaceController Lars-Gunnar "Putte" Olsson
RaceController Berne Svensson
Säkerhetschef Paul Persson
Miljöchef Per-Evald Lennartsson
Tidsplan:
Administrativ incheckning Fredag 14 Juni Kl.: 18:00-20:00 Lördag 15 juni :Kl.: 06:00-07:45 Besiktning Fredag 14 Juni Kl.: 18:15-20:00 Lördag 15 juni Kl.: 06:00-07:45 Lördag: Funktionärsmöte kl. 08:00 Förarmöte kl. 08:30 Första start kl. 09:00 Söndag: Funktionärsmöte: 08:00 Första Start: 09:00 Lördag: Kvalomgångar 1,2,3 Junior och Dam. Kvalomgångar 1,2 Senior Lunch Kvalomgång 3 senior, kvalomgång 4 Junior, Dam och Senior. Söndag: Kvalomgång 5 & 6 Junior, Dam, Senior. Lunch Finaler Prisutdelning och anbud.
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på Raceoffice.se som är den officiella anslagstavlan. Varv protokollen finns att tillgå i Sekretariatet.
Tävlingens genomförande:
Alla kör 6 omgångar, Senior, Dam, Junior kör A, B-final vid minst 18 anmälda och C-final vid minst 25 anmälda Antal finaler fastställs vid anmälans utgång och ev. gallring skett. Runner Up tillämpas Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. Däckrensning förbjudet
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Reservlista upprättas när 150 anmälda uppnås
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Junior- Dam- Senior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, Startspår är förlottade och anges på heat indelningen på www.raceoffice.se I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Se bilsportens styrande dokument gemensamma regler G6 och officiella meddelanden bulletin 2. Uppsamlings kärl och presenning under hela tävlingsbilen SKA finnas. OBS! med "tät presenning" menas en presenning med lägsta densitet om 180 g/m2. 6 kg brandsläckare ska vara väl synligt placerad vid ingången till din depåplats.
Tjuvstart:
Omstart sker vid tjuvstart, bestraffning enligt nedan. Kvalomgång: Första tjuvstart minus 2 poäng av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur denna omgång. Final: Första tjuvstart , Föraren som tjuvstartat tilldelas en Observation, Andra tjuvstarten av samma förare, uteslutning ur finalen.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior licensierad förare 250:- Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 75 anmälda.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid klubbstugan.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 2/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen eller sms till Helene 0737252600 . Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Alternativspår:
Alternativ spår tillämpas, Skall köras 1 gång per heat/final. Alternativ spår är Vänstra spåret efter Chikanen. Körs alternativet mer än en gång under samma heat = utesluten ur heatet. Vid hinder på alternativ spår finns gula blinkade lampor.
Anbud:
Anbuds lappen kan köpas kontant eller med swish av Kristianstad FRC. Inga Återköp av Anbudslappar kommer att ske. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det. Om ni bryter tävlingen på lördagen och vill att er bil ska gå på anbud den dagen måste ni anmäla det till sekretariatet inom 15 min från det att sista heatet för dagen har anslagits. När det har gått 15 min kommer en lista att anslås på anslagstavlan på vilka bilar som går på bud och efter det gäller vanlig anbudstid.
Depå:
Bussar längst mot åkern. Börja parkera längst ner mot framkallningen och fyll sen på uppåt. Skall anmälas till Depåchef, bussar längre än 10m ska ha minst 3 tävlingsbilar vid bussen. Servicefordon som är 8-10m långa ska ha minst 2 tävlingsbilar framför. Inga husvagnar i depån. Endast servicebilar och tävlingsbilar i depån.
Camping:
Ingen ström att tillgå. Samtliga El-verk på området skall vara avstängda från kl. 23.00 till kl. 05.00
Entréband / Mekaniker:
Mekaniker anmälan skall vara inlämnad innan Administrativ incheckning stänger, Man får 2 band till mekaniker när man anmäler mekaniker. Förare och mekaniker SKALL ha sitt band på sig, Annars så får man betala entré avgift.
Alkotest:
Alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagarna.
Startmetod:
Tumme upp - Ready to Race skylt och man kör när den gröna lampan tänds.
Poängberäkning:
7,5,4,3,2,1.
Särskiljning:
Heatpoäng bakifrån omgång 6,5,4,3,2,1 Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet.
Delade bilar :
Anges vid anmälan i rutan " Delar fordon med "
Extrapris:
Snyggaste bygge/bil Snyggast depå plats
Informations Telefon:
Depåchef Jan-Erik 0703-650981
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".

Viktig info:

Kolla delade bilar, kolla även så ni har samma startnr som den ni delar bil med. Anbuds lappen kan köpas kontant eller med swish av Kristianstad FRC. Inga Återköp av Anbudslappar kommer att ske.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 48
Junior Junior 11
Dam Dam 12