Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Majfestivalen
Tävlingsdatum:
2024-05-18 -> 2024-05-19
Arrangör:
Hallsbergs MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-03
Sista anmälningsdag:
2024-05-12
Tävlings plats:
Hallsbergs Motorklubb Vissboda 905
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Fia Häggberg 070-3218931
Tävlingsledare Petra Hjärtmyr 070-2883124
RaceController Jörgen Svensson 070-6811624
RaceController Erika svensson
Domare Petra Larsson 073-8000105
Teknisk Chef Gustav Fransson
Säkerhetschef Patrik Flink
Miljöchef Linnea Medin
Tidsplan:
Depå Öppnar Fredag 15.00, Lördag 5.30 Anmälan : Fredag 17-20, Lördag 6.00-8.15 Besiktning : Fredag 17-20, Lördag 6.00-8.15 Förarsammanträde : Lördag 8.30, Söndag 7.30 Första start Lördag 9.00, Söndag 8.00
Resultatlistan anslås:
Löpande på anslagstavlan och på Raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Seniorer : 3 omgångar. Eventuellt körs 4 omgångar i mån av tid lördag. 1 omgång söndag. Damer och juniorer 3 omgångar lördag 2 söndag. Antal finaler meddelas på tävlingsdagen via PM.Rödflaggat heat körs om omgående efter uppställt heat.2 minuters regeln kommer att tillämpas under hela tävlingen. Poängberäkning omgångar 7,5,4,3,2,1. Runner up kommer att tillämpas.Service mellan finalerna sker på anvisad plats och 5 minuters regeln tillämpas. Tävlingen körs utan alternativspår Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) Är det helt lika sker lottning Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv
Gallring:
Arrangören förbehåller sig till fri gallring
Planerat antal startande:
200
Startordning:
Senior,dam,junior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finalerna väljer den med högst poäng först osv.
Heatindelning:
Heaten lottas löpande under tävlingen och anslås på raceoffice samt anslagstavlan.Startspår är förlottade och anges på heatindelningen.Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning för att få så fulla heat som möjligt, även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Se G:6.1 Allt miljöfarligt avfall du tar med dig till tävlingen tar du med dig hem. Uppsamlingskärl och presenning ska ligga under hela tävlingsbilen samt en 6 kg brandsläckare ska finnas väl synlig.
Tjuvstart:
2 tjuvstarter av samma förare ger uteslutning av heatet.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 2.1
Avgifter:
Senior, dam 400:- , junior 250:-
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelning.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 12/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Depå:
Större bussar/husbilar meddelas Patrik 072-7328004 endast sms.Inga husvagnar i depån, dessa hänvisas till bakom klubbhuset. Ställplatsavgift till samtliga på 150:- som sover i depån/campingen. Kärror skall parkeras på anvisad plats, en servicebil per tävlingbil.
Träningsjunior:
Klubben bjuder in Max 9 st träningsjuniorer att delta under tävlingsdagarna, först till kvarn gäller. Dessa förare ska delta i helgens alla moment, likt övriga förare.Bilen är anbudsbefriad så länge bilen inte delas med förare från annan klass.
Anbud:
Anbudlappen kan köpas kontant eller med swish på anvisad plats. Kontant betalning av bilen, endast swish betalning om både parter är överens om det. Giltig legitimation och folkracelicens skall uppvisas upp när anbudet lämnas.
Delad bil:
Max en (1) förare från varje klass och Max tre (3) förare per tävlingsfordon
Besiktning:
Utrustningen skall vara väl synlig.
Informations Telefon:
Camilla Flink 076-1268207
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 46
Dam Dam 21
Junior Junior 12
Tränings Juniorer Junior 3