Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Lima 2-dagars
Tävlingsdatum:
2024-06-01 -> 2024-06-02
Arrangör:
Lima MS
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2024-04-02
Sista anmälningsdag:
2024-05-27
Tävlings plats:
Mattsåsbanan, Torgås
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Sune Rickardsson 070-684 22 80
Domare Gunnar Helghe 072-173 52 51
Teknisk Chef Göran Thoors 070-692 70 43
Bitr Teknisk Chef Stefan Frykstedt 070-376 92 99
RaceController Jan-Anders Wirén 070-552 75 04
Säkerhetschef Anders Wärmedal 073-559 89 48
Miljöchef Erik Klahr 070-390 00 21
Tidsplan:
Fredag 31/5 Anmälan och besiktning 18:00-20:30 Lördag 1/6 Anmälan och besiktning 07:00-09:00 Förarsammanträde 09:30 Första start 10:00 Söndag 2/6 Första start 09:00
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande digitalt på raceoffice.se samt på anslagstavlan intill startplattan.
Tävlingens genomförande:
Alla erbjuds att köra sex (6) kvalomgångar, fyra (4) på lördag och två (2) på söndag. Samtliga juniorer får köra final. Senior, dam och veteran beroende på antalet startande. Dam- och veteranklass kan komma att slås samman vid för få anmälda i respektive klass. Runner up tillämpas i finalerna där segraren går upp till nästa final. Alternativspår ska köras en (1) gång per heat/final. Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1. Särskiljning inför finaler: Omgång 6, 5, 4, 3, 2, 1. Därefter sker lottning av personal i sekretariatet via resultatprogrammet. Kvalheat körs om tre (3) varv. Finaler körs om fem (5) varv. Rödflaggat heat körs snarast möjligt. Däcksrensning förbjudet.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
100
Startordning:
Anges på förarsammanträdet. Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter startljus, när röd lampa slocknar går starten.
Startuppställning:
Fem (5) bilar i kvalomgångarna och sex (6) bilar i finalerna i bredd, lottade startspår via Raceoffice i kvalheaten. I finalerna väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt tät presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6kg brandsläckare synligt placerad.
Tjuvstart:
Första tjuvstarten- Dubbla alternativspår. Andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare- Uteslutning ur heatet/finalen.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet.
Avgifter:
Senior licensierad förare 400:- Junior och träningsjuniorer GRATIS.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det att upprättas en startlista på RaceOffice.se, den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 27/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Mekaniker:
Varje förare får ta med sig 4 mekaniker. Dessa skall namnges på mekanikeranmälan vid anmälan för att få ut sitt startkuvert.
Swish:
Swishnummer för anmälan, anbud, kiosker och inträde finns angivet på tävlingsområdet.
Anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är okej med det.
Deladebilar:
Max en (1) förare från varje klass och Max fyra (4) förare per tävlingsfordon
OPUS PRO Tour 2024:
Tävlingen ingår i OPUS PRO Tour 2024. Mer info kring regler etc. finns att finna på deras Facebooksida.
Informations Telefon:
Stefan Frykstedt, 070-376 92 99.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 19
Veteran Veteran 1
Dam Dam 3
Junior Junior 8
Träningsjunior Junior 0