Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
L-A´s MinnesRace
Tävlingsdatum:
2024-06-06
Arrangör:
Vimmerby MS
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-15
Sista anmälningsdag:
2024-05-30
Tävlings plats:
Gnagaredalen,Vimmerby MS 076-814 86 42
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Tävlingsledare Leena Tidman 070-313 21 07
Domare Per-Erik Åberg 070-658 08 21
Teknisk Chef Ted Rintala 070-234 17 39
RaceController Thony Bergström
RaceController Åke Gustavsson
Säkerhetschef PA Mårtensson
Miljöchef Dennis Strid
Tidsplan:
Administrativ incheckning (i klubbstugan) 06.45-08.45 Licensen skall visas upp i appen eller gällande plastbricka. Mekanikeranmälan lämnas där också. Besiktning (på startplattan) 06.45-09.15 Förarsammanträde (startplattan) 09.30 Första start 10.00
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande på anslagstavlan vid speakertornet. Även digitalt på raceoffice.se. Officiella resultat- och anslagstavlan är vid speakertornet. Slutresultat publiceras på vår hemsida efter tävlingen på www.vimmerbyms.com
Tävlingens genomförande:
Alla kör 3 omgångar Max 90 seniorer, vid över 90 seniorer anmälda 2024-05-30 så upprättas reservlista, reserverna rings in vart efter återbud inkommit. Reserverna rings in fram till kl. 18.00 tisdagen 4/6. Senior A, B, C Final Dam A, B-final. C-final vid 20 anmälda 2024-05-30. Juniorer A, B-final. C-final vid 20 anmälda 2024-05-30. Poängberäkning 7,5,4,3,2,1. Vid lika poäng till finalen räknas omgång 3, 2, 1. Därefter sker lottning som tävlingsledningen sköter. Kvalheat körs tre (3) 3 varv finalerna fem (5) varv. Om målflagga visas för tidigt sker omstart. Alla finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Alternativspår tillämpas ej! Startmetod: Ready to Race skylt och ljussignal. När rött slocknar är det start.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
150
Startordning:
Senior,Junior,Dam
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på anslagstavlan vid speakertornet och på www.raceoffice.se Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas under hela tävlingen.
Tjuvstart:
Första tjuvstarten-2p av heatets inkörda, Andra tjuvstarten i samma heat av samma förare, uteslutning ur detta heat.
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet.
Avgifter:
Alla bubblor och VW 15/1600 har FRI-STARTAVGIFT Senior 400 kr, junior 250 kr. Efteranmälnings avgift 250 kr. Om plats finnes dvs efter reserverna som står på listan. Tävlingsledningen tar detta beslut.
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Hederspris till bäst placerade bubbla, VW 15/1600 ( 1 pris) samt bästa junior tjej. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid klubbstugan.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Rödflaggat heat:
Körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Vid rödflagga kör ut från banan och in genom startgrinden (ej upp genom lottningsfållan)
Anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Vimmerby MS. Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, Junior. Även nordiska deltagare.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass
Barncancerfonden:
Tävlingen körs för att hedra L-A Karlsson som gick bort 2019. Fokus denna dag kommer att läggas på barnen. Barn och ungdomar var ett av ”L-A:s” stora glädjeämnen i livet. Vi kommer att ha gratis glass, ansiktsmålning och andra överraskningar för barnen. Dagen till ära bjuds publiken på fri entré. Det kan vi göra tack vare snälla sponsorer. Entrépengarna som de skänkt kommer oavkortat att gå till Barncancerfonden. Vi kommer också att ha ett 50/50-lotteri där hälften av pengarna går till en vinnare och den andra halvan går till Barncancerfonden.
Grillarna tänds på kvällen:
Det kommer finnas möjlighet att köpa kött/ korv till kvällen ,då grillarna kommer tänds efter tävlingen . Vad kan vara bättre än att fira nationaldagen tillsammans och avsluta kvällen vid grillarna. ANMÄL ert intresse här i anmälan under övrigt.
Hemmaförare med tävlingslicens i Vimmerby MS:
Ni ska anmäla er och besikta era bilar 06.30 - 07.00 för att sedan hjälpa till i besiktningen eller annat uppdrag innan första start.
Speakrar :
Alexander "Mjölkis " Alexandersson och Andreas Brodin
Informations Telefon:
Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42 efter kl 17.00
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 40
Dam Dam 8
Junior Junior 15