Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
NorsaRacet
Tävlingsdatum:
2024-06-01
Arrangör:
Kolsva MS
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-01
Sista anmälningsdag:
2024-05-26
Tävlings plats:
Norsabanan Köping
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Krister Morén 079-340 41 57
Bitr Tävlingsledare Simon Herrgård 076-828 29 17
Domare Jonas Lagergren 072-720 86 39
Teknisk Chef TBA -
RaceController Fredrik Bergsten -
Säkerhetschef TBA -
Miljöchef TBA -
Tidsplan:
Fredagen: Anmälan kl. 17:30-19:30. Besiktning kl. 17:30-19:30. (Sker på depåplats) Lördagen: Anmälan kl. 07:30-09:30 Besiktning kl. 07:30-09:30. (Sker på startplattan) Första start kl. 10:00.
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan samt Raceoffice.se.
Tävlingens genomförande:
• Samtliga kör 3 kvalomgångar. • A-final körs i respektive klass. • B-final körs om det är minst 18st (i junior 14st). • C-final körs om det är minst 36st (i junior 20st). • Om Dam/Veteran är färre än 12st anmälda går de upp bland Seniorerna. • Antal finaler fastställs vid anmälningstidens utgång och ev. gallring skett. • Runner Up tillämpas. • Tvåminuters regeln kommer att tillämpas. • Alternativspår kommer att tillämpas och skall köras en gång per heat/ final. • Poängberäkning, 7,5,4,3,2 & 1 Poäng. • Särskiljning, Heatpoäng bakifrån (ex 3,2,1) är det lika kommer lottning att ske. • Kvalheat kör 3 varv och finaler kör i 5 varv. • Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. • Däckrensning förbjudet.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam/Veteran, Senior.
Startuppställning:
Max 5 bilar i bredd i kvalomgångar. Max 6 Bilar i bredd i finalerna.
Heatindelning:
Omgång 1 & 2 är förlottade. Omgång 3 lottas i lunchpausen. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. I Finalerna väljer den med högst poäng startspår först osv. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning samt ev ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se G6.1
Tjuvstart:
Vid 1: a tjuvstart -1 poäng. (I Finaler 2x Joker). Vid 2: a tjuvstart av samma förare utesluten ur aktuellt heat.
Däckbegränsning:
Enligt FR regler ej dubbdäck.
Avgifter:
Senior licensierad förare 400kr. Junior licensierad förare 250kr. Vid efteranmälan äger arrangören rätt att ta ut en extra avgift, max 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser samt prisbord.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 26/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anbud:
Anbud sker på anvisad plats. Genomförande och avgift enligt 2024 års reglemente. Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Kolsva MS Kontant betalning av bilen, Swish endast om båda parter är ok med det.
Service Fordon:
Det får bara komma in ett servicefordon per tävlings bil. Det finns inte plats för fler.
Stora Servicefordon:
De med stora bussar/Servicefordon skall anmäla detta till tävlingsledningen på grund av begränsad plats i depån.
Hemmaförare:
Samtliga hemmaförare skall innan anmälningstidens utgång anmält en funktionär med namn och telefonnummer. Om detta inte är gjort kommer föraren att beläggas med startförbud. Funktionär som redan är med i organisation ska godkännas av TL.
Vatten/El:
Vatten samt El finns ej att tillgå depån.
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon
Informations Telefon:
Endast dagtid Krister Morén 079-340 41 57.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 8
Dam/Veteran Dam,Veteran 2
Junior Junior 2
Tränings Juniorer Junior 0