Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Venacupen delt.1
Tävlingsdatum:
2024-05-11
Arrangör:
Laxå MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-29
Sista anmälningsdag:
2024-05-05
Tävlings plats:
Venabanan, Motorstadion i Laxå
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Erika Svensson 070-300 43 19
Bitr Tävlingsledare Anja Strömberg 073-824 32 87
Domare Klas-Åke Freden 076-677 21 62
RaceController Jörgen Svensson
RaceController Lars Buhr
Teknisk Chef Mats Lilja 070-668 89 97
Säkerhetschef Tomas Stenström
Miljöchef Sara Pettersson
Administrativ Chef Stefan Clifford
Tidsplan:
Depå öppnar 15.00 fredag öppnar fredag 17:00-20:00 , lördag 06:00-08:00 Besiktning fredag 17:00-20:00 lördag 06:00-08:00. Alla ska ha tävlingsoverall och tävlingsskor på vid besiktning. Lördag: Funktionärsmöte:08:15 Förarsammanträde 08.30 Första start: 09.00
Resultatlistan anslås:
Resultat anslås på anslagstavlan samt Raceoffice.se under tävling.
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör 3 förlottade kvalomgångar. Uppflyttning i heaten kan ske så vi får så fulla heat som möjligt. Heaten omfattar 3 varv och finalerna körs i 5 varv. Poäng i kvalomgång 7,5,4,3,2,1. Vid lika poäng till final räknas omgång 3,2,1 och därefter lottning. Lottning sker av tävlingsledning. Alla klasser kör A och B-final, vid fler än 20 st i respektive klass kört C-final. Runner up kommer att tillämpas. Service mellan finalerna sker på anvisad plats och 5 minuters regeln tillämpas. Rödflaggat heat körs om omgående. Endast det heat som redan står uppställt på startplattan får köras före. Ingen åker tillbaka till depån, utan man ställer upp sig direkt i framlottningen. 2 minuters regeln kommer att tillämpas under tävlingen.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
130
Startordning:
Under kvalomgångarna är startordning Senior FWD, Senior RWD, Dam och junior. I finalheaten ändras ordningen till Junior, Dam, Senior RWD och Senior FWD.
Startuppställning:
Startuppställning med max 6 bilar i bredd.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på raceoffice.se, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se G:6.1. Allt miljöfarligt avfall du tar med dig till tävling tar du med dig hem! Uppsamlingskärl och presenning ska ligga under hela tävlingsbilen samt en 6kg brandsläckare ska finnas väl synlig
Tjuvstart:
I kvalen första tjuvstarten -2 poäng andra tjuvstarten i samma heat av samma förare blir uteslutning ur heat. I final ger första tjuvstarten ingen åtgärd, andra tjuvstarten av samma förare blir uteslutning ur finalen.
Däckbegränsning:
Enligt reglementet.
Avgifter:
Senior/dam 400 kr Junior 250 kr
Avlysning:
Vid fall av force majeure eller under 60 anmälda förare äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 5/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Anbud:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish på anvisad plats. Kontant betalning av bilen, endast swish betalning om båda parter är överens om det. Giltig legitimation och folkracelicens skall visas upp när anbudet lämnas
Stora fordon:
Större servicefordon/buss meddelas till Anja Strömberg på 073-8243287 via sms.
Delade bilar:
Meddelas i anmälan.
Övrigt:
Ingen el finns i depån. Tystnad i depån senast 22,00 Alla hemmaförare hjälps åt efter tävlingen att städa innan man lämnar tävlingen.
Deltagare klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens, Senior och Junior. Planerade klasser Senior Fwd, Senior Rwd, Dam och junior.
Informations Telefon:
Anja Strömberg 073-824 32 87
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior FWD FWD Herr,Dam,Veteran 13
Senior RWD RWD Herr,Dam,Veteran 8
Dam Dam 7
Junior Junior 7