Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Folkrace Original
Tävlingsdatum:
2024-05-25
Arrangör:
Mönsterås MK
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2024-04-02
Sista anmälningsdag:
2024-05-19
Tävlings plats:
Brusemålabanan i Brusemåla, Långemåla, Ruda, RV 34. Lat: 5.064496, Lon: 16.199394
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Anja Strömberg 073-824 32 87
RaceController Anders Johansson
Domare Per-Erik Åberg 070-658 08 21
Teknisk Chef Pontus Hultin 073-553 28 94
Säkerhetschef Christian Lod
Miljöchef Linus Schlönzig
Tidsplan:
07,00 - 08,45 Anmälan i klubbstugan 07,00 - 09,00 Besiktning på startplattan 09,30 Förarsammanträde på startplattan 10,00 Första start Det kommer att köras 2 omgångar, sen lunchpaus. Efter det körs tredje omgången och finaler. Anbud och prisutdelning sker efter avslutade finaler vid klubbstugan.
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på anslagstavlan vid framtagningen samt på raceoffice.se när mottagningen tillåter.
Tävlingens genomförande:
Samtliga tävlande kör tre (3) kvalomgångar. Kvalen körs i tre (3) varv och finalerna körs i fem (5) varv. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1 p. Vid särskiljning gäller omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Startspår är förlottade och står på pappret med heatindelningen. Inga startspårsnummer sätts på rutan. Startpersonalen hänvisar till rätt plats. Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan så släpps detta först. Skulle rödflaggan komma i slutet av en final godkännes en tankning på utsedd plats. Antal finaler beror på antalet startande. A-final körs i alla klasser. B-final körs om det är minst 15 anmälda vid anmälningstidens slut. C-final körs om det är minst 24 anmälda vid anmälningstidens slut. Antal finaler fastställs vid anmälans utgång och eventuell gallring har skett.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Senior, Dam/Veteran och Junior.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen och anslås på anslagstavlan vid framtagningen samt på raceoffice.se när mottagningen tillåter. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Inga startspår sätts på vindrutan, utan startpersonalen hänvisar till rätt plats.
Miljö:
Se gemensamma regler G 6.1 samt bulletin. Samtliga deltagare tar själva med sig allt sitt avfall och skräp hem från anläggningen! Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. 6 kg brandsläckare ska vara synlig placerad.
Tjuvstart:
Första tjuvstart i heat/final andra tjuvstarten i samma heat/final av samma förare uteslutning ur heat/final
Däckbegränsning:
Däckrensning är förbjudet enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd är tillåtet.
Avgifter:
Senior, dam/veteran 400:- junior 250:-. Efteranmälningsavgift +250:-. Avgiften betalas vid anmälan i klubbstugan på tävlingsdagen via Swish eller kontant.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt i samråd med domaren att avlysa tävlingen. Arrangören har även rätt att avlysa tävlingen vid färre än 42 stycken startande.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade tävlingsfordon:
Max en (1) förare från varje klass och Max två (2) förare per tävlingsfordon.
Runner-Up:
Tillämpas ej
Alternativspår:
Tillämpas ej
Depå:
Ingen uppställning med husvagn, husbil eller bil vid skjutbanan. Depåchefen hänvisar depåplats för större fordon.
Antal startande i varje klass.:
Samtliga anmälda i juniorer och dam/veteran. seniorer fylls på tills maxantalet är uppnått som är 120 stycken.
Deltagare klasser:
Tävlingen är öppen för förare med giltig folkracelicens. Det går att anmäla sig i klasserna senior, dam/veteran och junior.
Tvåminutersregeln:
Speakern kommer att meddela i högtalaren när tvåminutersreglen börjar gälla, dock tidigast när alla övriga bilar i heatet är uppställda på startplattan. Vid delad bil under finalfinalkörningen gäller fem (5) minuter.
Alkotest:
Alkoholtester kan förekomma under tävlingsdagen.
Betalningsmetod vid anbudsförfarande:
Anbudslappen kan köpas kontant eller med swish av Mönsterås MK. Kontant betalning av bilen. Swish endast om båda partner är ok med detta.
Reserver:
Inga reserver
Hemmaförare:
Hemmaförare gör sin anmälan klockan 07,00 för att sedan hjälpa till i besiktningen.
Efteranmälan:
Efteranmälan görs till Anki på nr 070-45 54 183 eller till monsterasmk.sekreterare@hotmail.com
Övrigt:
Ni som delar bil måste ange detta i anmälan för att undvika att få starta i heaten nära varandra. Ange vilka som delar bil och i vilken klass. Arrangören tillhandahåller ej ström till fordon och ej vatten till bilarna.
FR Tradionell:
Vi ser helst att bilarna är i standardutförande (otrimmade) men gällande reglemente när det gäller säkerheten.
Informations Telefon:
Startlistor, heatindelning mm Anki: 070-45 54 183, Banan Bernie 070-67 80 252, Tekniska frågor Pontus 070-55 32 894
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 4
Dam/Veteran Dam,Veteran 3
Junior Junior 2