Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hagfors MK 2-dagars
Tävlingsdatum:
2024-05-18 -> 2024-05-19
Arrangör:
Hagfors MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2024-03-24
Sista anmälningsdag:
2024-05-12
Tävlings plats:
Hagforsvallen
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Moa Andersson 070-214 91 88
RaceController Kenneth Svensson 070-512 44 77
Domare Pernilla Hultman 070-337 33 76
Säkerhetschef Lars-Erik Nilsson 073-819 90 10
Teknisk Chef Elisabeth Myrin 072-504 15 48
Miljöchef Per-Erik Åslund
Tidsplan:
Anmälan och besiktning lördag 6.30-9.00. Förarmöte lördag, på startplattan 9.30 Första start lördag 10.00 Förarmöte söndag 8.30 Första start söndag 9.00 Lunchpaus lördag och söndag efter omg 2.
Resultatlistan anslås:
På officiella anslagstavlan och på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Alla förare erbjuds köra 3 omg på lördag och 2 omg på söndagen. Finaler på söndagen. Antal finaler beroende på antal startande. Runner Up tillämpas i finalerna. Alternativspår ska köras av varje förare en gång per heat i kval samt i ev. finaler. Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2. Särskiljning efter omg 5, 4, 3, 2, 1. Vid fortfarande lika poäng sker lottning genom raceoffice.se. Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs direkt efter det heat som står uppställt på startplattan. Startmetod, ´Ready to Race´ skylt och ljusstart.
Gallring:
Reservlista upprättas när 80 anmälda uppnås
Planerat antal startande:
80
Startordning:
Juniorträning, junior, dam/vet, senior Arrangören förbehåller rätten att ändra startordning via PM
Startuppställning:
Max 5 bilar i bredd i kvalen, 6 bilar i bredd i finaler Startspår lottas i kval och efter placering i final
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under helgen och anslås på raceoffice.se samt klubbens officiella anslagstavla. Startspår är förlottade och anges i heatindelningen. Arrangören bibehåller rätten att ändra förares heat och startspår vid framkörning.
Miljö:
Enl. gällande reglemente. Farligt avfall tas om hand av var och en. Presenning samt uppsamlingkärl under bilarna ska finnas. Brandsläckare ska vara väl synlig.
Tjuvstart:
Vid första tjuvstart minus 1 poäng, vid andra tjuv av samma förare uteslutning ur heat. I finaler ställs tjuvande förare under observation och vid andra tjuv av samma förare uteslutning ur final.
Däckbegränsning:
Enl gällande reglemente
Avgifter:
Senior 400kr, junior 250kr, träningsjunior gratis. Kontant eller swish betalning.
Avlysning:
Vid fall av Force Majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller rätten att anbringa reklam på tävlande bilar.
Priser:
Till samtliga finalister
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 12/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Träningsjunior:
Klubben bjuder in max 6st träningsjuniorer att delta under tävlingsdagarna, först till kvarn gäller. Dessa förare ska delta i helgens alla moment, likt övriga förare. Bilen är anbudsbefriad, så länge bilen inte delas med förare från annan klass.
Anbud:
Anbudslappen köps kontant eller med swish samt lämnas in i anbudsboden. Vid vinst i buddragningen kontrolleras det att köparen har giltig förarlicens för folkrace. Kontant betalning av bilen. Swish accepteras endast om båda parter är okej med det.
Parkering:
Kärror parkeras endast på anvisad plats. Större bussar hänvisas till bandyplanen. Ingen el finns på området.
Hemmaförare:
Ska anmäla, minst, 2 funktionärer. Dessa meddelas till Karin (0706270305) senast onsdag innan tävling. Samtliga hemmaförare stannar för städning av området efter tävlingens slut.
Delade bilar:
Max en förare från varje klass och max 2 förare per tävlingsfordon. Anmäl delad bil i rutan ´delar fordon med´ vid anmälan.
Speaker:
Johan Holmudd
Öppettider depå:
Depån är öppen från fredag eftermiddag.
Grillkväll:
Vi kommer ha en grillkväll med liveunderhållning på lördag kväll. Pris grilltallrik 100:- Biljetter finns att köpa vid anmälan samt i kiosken.
Informations Telefon:
Micke Lindh, 070-512 43 12
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Junior Junior 4
Dam/Vet Dam,Veteran 2
Senior Herr,Dam,Veteran 7
Tränings Juniorer Junior 2